พญ.จงจิต อินทเวคิน

อายุรแพทย์

วุฒิบัตร

อายุรแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07:00 - 14:00
อังคาร 07:00 - 15:00
พุธ 07:00 - 15:00
พฤหัสบดี 07:00 - 14:00
ศุกร์ 07:00 - 14:00
อาทิตย์ 07:00 - 10:00