ดูดวงสุขภาพ 12 ราศี ปี 2564

สิทธิพิเศษ

แพ็คเกจตรวจสุขภาพ

 • รายการตรวจ
  1 ตรวจร่างกายซักประวัติสุขภาพโดยแพทย์ Physical Examination
  2 วัดความดันโลหิต ชีพจร Blood Pressure, Vital signs
  3 ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Weight & Height
  4 ตรวจประเมินระดับการมองเห็น VA
  5 ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย BMI
  6 ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC
  7 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar
  8 ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol
  9 ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride
  10 ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGOT (AST)
  11 ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGPT (ALT)
  12 ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ Alk Phos
  13 ตรวจการทำงานของไต B.U.N
  14 ตรวจการทำงานของไต Creatinine
  15 ตรวจระดับแคลเซียมในร่างกาย Calcium
  16 ตรวจหากรดยูริคในเลือด Uric Acid
  17 ตรวจปัสสาวะ Urine Examination
  18 ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง 1 ส่วน (ส่วนบน หรือ ส่วนล่าง) Ultrasound Upper or Lower Abdomen
  รายงานสรุปผลการตรวจสุขภาพรูปเล่มรายบุคคล Medical Check Up Report
  รับ HORO Healthy Gift เลือกเพิ่มตามใจ 1 รายการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  ตรวจหามะเร็งลำไส้ CEA มูลค่า 999.-
  เอ็กซเรย์ปอด Chest X-ray มูลค่า 999.-
  ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG มูลค่า 999.-

  เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  • ระยะเวลาขายโปรแกรมตรวจสุขภาพ 21 ธันวาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
  • ระยะเวลาเข้ารับบริการ 21 ธันวาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2564
  • ราคาโปรโมชั่นดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว (*ยกเว้น รายการตรวจสมรรถภาพหัวใจ EST หรือ Echo สาขารังสิต ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการ แต่ไม่รวมค่าแพทย์)
  • รับสิทธิ์ซื้อรายการตรวจเจาะลึกในราคาพิเศษ 399.- หรือ 999.- เมื่อซื้อแพ็คแกจหลัก 2,564.- แล้วเท่านั้น
  • รายการตรวจพิเศษราคา 399 บ. หรือ 999 บ. ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้
  • กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติมคิดอัตราค่าบริการส่วนเพิ่มตามจริง
  • กรุณาระบุสาขาที่ต้องการเข้ารับบริการในขั้นตอนการสั่งซื้อ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาได้
  • โรงพยาบาลเปาโล 5 สาขาที่เข้าร่วมรายการ (เกษตร, โชคชัย 4, รังสิต, สมุทรปราการ, พระประแดง)
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

เลือกสาขาที่ต้องการเข้ารับบริการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 โทร. 02-514-4141
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร โทร. 02-150-0900
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร. 02-577-8111
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ โทร. 02-363-2000
โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง โทร. 02-818-9000