ช้อปจัดเต็ม คุ้มจัดหนัก

เมื่อซื้อแพ็กเกจ All You Can Check Plus ทางออนไลน์

 • รายละเอียดแพ็กเกจ
 • เงื่อนไขแพ็กเกจ
 • สิทธิพิเศษ

รายละเอียดแพ็กเกจ

 • Basic Checkup (22 รายการ)
  รายการตรวจ ชาย หญิง
  1 ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ* Physical Examination*
  2 วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Vital signs
  3 เอกซเรย์ปอด Chest X-ray
  4 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
  5 ตรวจปัสสาวะ Urine Examination
  6 ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
  7 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS)
  8 ตรวจการทำงานของไต Creatinine
  9 ตรวจการทำงานของไต BUN
  10 ตรวจการทำงานของตับ SGPT
  11 ตรวจการทำงานของตับ SGOT
  12 ตรวจการทำงานของตับ Alk Phophatase
  13 ตรวจปริมาณคอเลสเตอรอล Cholesterol
  14 ตรวจปริมาณไตรกลีเซอไรด์ Triglyceride
  15 ตรวจปริมาณไขมันดีในเลือด HDL-Cholesterol
  16 ตรวจปริมาณไขมันไม่ดีในเลือด LDL-Cholesterol
  17 ตรวจติดตามควบคุมเบาหวาน HbA1c
  18 ตรวจระดับกรดยูริค Uric Acid
  19 ตรวจความปกติของต่อมไทรอยด์ TSH
  20 ตรวจความปกติของต่อมไทรอยด์ FT4
  21 ตรวจความปกติของต่อมไทรอยด์ FT3
  22 ตรวจสุขภาพตา** VA**

  *กรณีตรวจครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์บอกผลเพิ่มเติม

  **เฉพาะแพ็กเกจ All You Can Check เท่านั้น

 • Advance Checkup (19 รายการ)
  เลือก 6 หมวด จาก 8 หมวด
  ตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง ชาย หญิง All You Can Check
  Limit
  All You Can Check Plus
  Limit
  ตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ Doppler 1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี
  ตรวจคัดกรองโรคหัวใจเลือกได้ 2 รายการ (EST และ ECHO เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง) ชาย หญิง All You Can Check
  Limit
  All You Can Check Plus
  Limit
  ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST 1 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี
  ตรวจคลื่นเสียงหัวใจ ECHO 1 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี
  ตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง เลือกได้ 4 รายการ ชาย หญิง All You Can Check
  Limit
  All You Can Check Plus
  Limit
  ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Thinprep & PV 1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี
  ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและหาเชื้อไวรัสเอชพีวีและสายพันธุ์ก่อมะเร็ง Thinprep + HPV 1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี
  อัลตร้าซาวด์ทางช่องคลอด US Vergina 1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี
  ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม Digital Mammogram 1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี
  ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA ไม่จำกัดครั้ง ไม่จำกัดครั้ง
  ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AEP ไม่จำกัดครั้ง ไม่จำกัดครั้ง
  ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน Carcinoembryonic Antigen ไม่จำกัดครั้ง ไม่จำกัดครั้ง
  ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA ไม่จำกัดครั้ง ไม่จำกัดครั้ง
  ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม CA 15-3 ไม่จำกัดครั้ง ไม่จำกัดครั้ง
  ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA 125 ไม่จำกัดครั้ง ไม่จำกัดครั้ง
  ตรวจคัดกรองโรคต่อมไทรอยด์ ชาย หญิง All You Can Check
  Limit
  All You Can Check Plus
  Limit
  อัลตร้าซาวด์ไทรอยด์ US Neck & Thyroid 1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี
  ตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินอาหารและตับ เลือกได้ 5 รายการ ชาย หญิง All You Can Check
  Limit
  All You Can Check Plus
  Limit
  ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี HBs Ag 1 ครั้ง/ปี ไม่จำกัดครั้ง
  ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี Anti HBs 1 ครั้ง/ปี ไม่จำกัดครั้ง
  ตรวจหาว่าเคยได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี หรือไม่ Anti HBc (HBcAb) 1 ครั้ง/ปี ไม่จำกัดครั้ง
  ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี Anti-HCV 1 ครั้ง/ปี ไม่จำกัดครั้ง
  ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ Anti HAV IgM 1 ครั้ง/ปี ไม่จำกัดครั้ง
  ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบเอ Anti-HAV IgG 1 ครั้ง/ปี ไม่จำกัดครั้ง
  ตรวจอุจจาระ เพื่อดูไข่พยาธิ Stool Examination 1 ครั้ง/ปี ไม่จำกัดครั้ง
  ตรวจเลือดที่ปนมาในอุจจาระ เพื่อดูภาวะการอักเสบของลำไส้ Occult Blood 1 ครั้ง/ปี ไม่จำกัดครั้ง
  ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องบน US Upper Abdomen 1 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี
  ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องล่าง US Lower Abdomen 1 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี
  ตรวจป้องกันความเสี่ยงโรคกระดูกและข้อ ชาย หญิง All You Can Check
  Limit
  All You Can Check Plus
  Limit
  ตรวจหาความหนาแน่นมวลกระดูก (ข้อสะโพกและกระดูกสันหลัง) BMD Lumbar Spine Hip 1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี
  ตรวจละเอียดด้วยเครื่องมือ CT Scan และ MRI เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ชาย หญิง All You Can Check
  Limit
  All You Can Check Plus
  Limit
  ตรวจลักษณะทางกายภาพของสมองด้วยเครื่อง CT Scan CT Brain 1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี
  ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณทรวงอก CT Chest 1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี
  การตรวจความผิดปกติในช่องท้องส่วนบนหรือส่วนล่าง CT Upper or Lower ไม่มี 1 ครั้ง/ปี
  ตรวจกระดูกสันหลังส่วนเอว ด้วยการเอ็กซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI Spine 1 Part ไม่มี 1 ครั้ง/ปี
  ตรวจเอ็กซเรย์สมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI Brain 1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี
  ตรวจวัดปริมาณแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือดหัวใจ CT Calcium scoring 1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี
  ตรวจเจาะลึกระดับฮอร์โมนและวิตามิน เลือกได้ 3 รายการ ชาย หญิง All You Can Check
  Limit
  All You Can Check Plus
  Limit
  ตรวจระดับฮอร์โมนเพศ Testosterone ไม่มี ไม่จำกัดครั้ง
  ตรวจระดับฮอร์โมนต้านความเครียด DHEAs ไม่มี ไม่จำกัดครั้ง
  ตรวจระดับวิตามินดี Vitamin D ไม่จำกัดครั้ง ไม่จำกัดครั้ง
  ตรวจระดับกรดอะมิโน (เสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ) Homocysteine ไม่มี ไม่จำกัดครั้ง
  การให้วิตามินทางหลอดเลือด และตรวจความพร้อมในการรับวิตามิน (G6PD) Mayer Cocktail + G6PD ไม่มี 1 ครั้ง/ปี

เงื่อนไขแพ็กเกจ

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • จำหน่ายตั้งแต่วันที่ วันที่ 15 เมษายน - 30 มิถุนายน 2564
 • ระยะเวลาในการใช้บริการ
  • โปรแกรม Basic Checkup ใช้บริการครั้งแรกไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และใช้บริการได้ภายใน 365 วัน หรือ 1 ปี นับจากวันที่ใช้ครั้งแรก
  • โปรแกรม Advance Checkup สามารถใช้บริการได้ภายใน 365 วัน หรือ 1 ปี นับจากวันที่ใช้บริการ Basic Checkup ครั้งแรก
 • เพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่อง ในการเข้ารับการตรวจครั้งต่อไป ต้องเป็นแพทย์ท่านเดียวกับที่ตรวจโปรแกรม Basic Checkup
 • การเข้ารับการตรวจทุกครั้งจำเป็นต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าที่ 02-271-7000
 • ค่าบริการการเข้าตรวจโปรแกรม
  • โปรแกรมราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ ค่าบริการรพ. และค่าบริการพยาบาล ในการตรวจครั้งแรกและครั้งที่สองแล้ว
  • ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ผู้เข้ารับบริการ ต้องชำระค่าแพทย์บอกผล ตามอัตราดังนี้
   • กรณีตรวจติดตามเฉพาะการเจาะเลือด ต้องชำระค่าแพทย์ 300 บาท
   • กรณีตรวจติดตามรายการที่ตรวจด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ ต้องชำระค่าแพทย์ 500 บาท
   • กรณีตรวจติดตามที่มีการเจาะเลือด และตรวจด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ ต้องชำระค่าแพทย์ 800 บาท
  • กรณีพบความผิดปกติ และรับการรักษาต่อ ต้องชำระค่าแพทย์เพิ่มเติม 500 - 1,000 บาท ต่อแพทย์ 1 ท่าน
 • ราคารวมคูปองอาหารและสมุดรายงานผลในครั้งแรกที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ
 • การใช้บริการรายการตรวจกลุ่ม CT & MRI
  • สามารถเลือกเข้ารับการตรวจได้เพียงรายการใดรายการหนึ่ง จำนวน 1 ครั้งต่อปี
  • รายการกลุ่ม CT & MRI ดังกล่าว ไม่รวมค่าสารทึบแสง กรณีแพทย์วินิจฉัยให้ทำการฉีดสีเพื่อดูความผิดปกติ ผู้รับบริการต้องชำระเพิ่มเติม (ราคาประมาณ 8,000-15,000 บาท ตามมูลค่าสารทึบแสงที่ใช้ในการตรวจ)
 • สำหรับโปรแกรม All You Can Check Plus หากตรวจครบ 6 หมวดแล้ว ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนหมวดรายการตรวจในภายหลังได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สิทธิพิเศษ

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

ช่องทางการชำระเงิน:

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลด้านล่างนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับค่ะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร. 02-271-7000