พญ. มาณวิกา ทศมาศวรกุล

Information Not found.

วุฒิบัตร

กุมารเวชทั่วไป
วัน เวลา
จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 12:00 - 20:00
พุธ 12:00 - 20:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
อาทิตย์ 09:00 - 17:00
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา  สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

เด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ร่างเล็ก เราจึงไม่ได้มุ่งแค่การรักษาให้หายจากโรค แต่การรักษาเด็ก หมอจะดูถึงองค์รวม และบริบทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของพ่อแม่ การเลี้ยงดู สภาพแวดล้อมที่รวมไปถึงเรื่องของอาหาร การนอน กิจกรรมต่างๆ เพื่อดูว่าเด็กมีพัฒนาการ และพฤติกรรมที่สมวัยหรือไม่ เพราะการดูแลเด็กคนหนึ่งให้เติบโตอย่างมีสุขภาพดีนั้นต้องดูให้รอบด้าน หากเราละเลยอาจทำให้พลาดโอกาสในการรักษา และเด็กอาจมีปัญหาสุขภาพ หรือมีความผิดปกติในระยะยาวได้


พญ.มาณวิกา ทศมาศวรกุล สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นคุณหมอได้ศึกษาต่อวุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ ที่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งคุณหมอได้เล่าถึงแรงบันดาลใจ และประสบการณ์ในการศึกษาว่า...

ความสนใจที่อยากจะเป็นกุมารแพทย์ เริ่มจากตอนเป็นนักศึกษาแพทย์ และได้ผ่านการฝึกปฏิบัติ และเรียนรู้ในทุกแผนกแล้ว หมอมีความประทับใจและรู้สึกดีเป็นพิเศษตอนที่ได้เรียน และฝึกทักษะที่แผนกกุมารเวช เพราะนอกจากความชอบที่ได้พูดคุย และรักษาเด็กๆ แล้ว หมอรู้สึกว่าเด็กๆ มักจะมีพลังในการฟื้นฟูตัวเอง เวลาที่หายป่วย เขาจะมีความร่าเริง น่ารัก สดใสอย่างชัดเจน ทำให้หมอมีความสุข และยิ้มตามไปด้วยเสมอ

 

ตรวจ วินิจฉัย รักษาอย่างเข้าใจในธรรมชาติของเด็ก

กลุ่มโรคที่คุณหมอมาณวิกาพบ และดูแลรักษาบ่อยๆ จะเป็นโรคทั่วไปในเด็ก อาทิ โรคติดเชื้อ ท้องเสีย ปวดหัว มีไข้ เจ็บคอ ไอ หรือมีน้ำมูก กับกลุ่มที่เข้ามารับวัคซีนตามนัด ซึ่งทุกครั้งคุณหมอก็จะพูดคุย สอบถามผู้ปกครองเพื่อประเมินพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กทุกคน เพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านพฤติกรรม การพูด การฟัง การเจริญเติบโต โดยจะให้คำแนะนำวิธีสังเกตในเบื้องต้น เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้นำไปปรับใช้

 

การตรวจรักษาเด็กๆ ต้องใช้ศิลปะในการเข้าหา โดยจะดูลักษณะของเด็กด้วย แต่ด้วยหมอเป็นคนชอบเด็กอยู่แล้วจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะเข้าหาเด็กๆ ถ้าเด็กกลัวการพบหมอ หมอก็จะใช้รอยยิ้ม ความร่าเริง และน้ำเสียงที่เป็นมิตรในการเข้าหา หมอจะมีเทคนิคพิเศษเล็กๆ น้อยๆ เป็นการเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงบวกในการมาพบหมอที่โรงพยาบาลให้กับเด็กๆ
ผู้ปกครอง หนึ่งในหัวใจสำคัญของการดูแลรักษาเด็ก

นอกจากการรักษาโรคที่เด็กๆ เป็นแล้ว คุณหมอมาณวิกา ยังเน้นย้ำถึงการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับเลี้ยงดูเด็กตามช่วงวัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กเติบโตอย่างแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ พร้อมให้คำปรึกษาในปัญหาพฤติกรรมที่มักจะเกิดในเด็กอีกด้วย...

 

การเป็นหมอเด็ก เราต้องเข้าใจในธรรมชาติของเด็ก ปกติแล้วหมอก็จะตรวจ ดูแล รักษาตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนถึงอายุ 15 ปี โดยใช้หลักการดูแลแบบองค์รวม ทั้งรักษา ป้องกัน และฟื้นฟู ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายหรือจิตใจ หากปัญหาด้านไหนจำเป็นต้องได้รับการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหมอก็จะทำการส่งต่อ ที่สำคัญอีกอย่างคือการให้ความรู้กับครอบครัว หรือผู้ที่ดูแลเด็ก เพราะเมื่อเด็กอยู่ที่บ้านคนที่เป็นหมอในบ้านก็คือคนในบ้านนั่นเอง

 

นอกจากความรักในอาชีพแพทย์ และความเชี่ยวชาญในการตรวจรักษาโรคแล้ว คุณหมอมาณวิกา ยังเป็นวิทยากรที่ให้ความรู้ในโครงการ PAOLO mom class ซึ่งเป็นหลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับคุณแม่ รวมไปถึงการเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพของเด็กๆ โดยบรรยายให้กับผู้ที่สนใจในองค์กรต่างๆ อีกมากมายด้วย