ผ่าตัดหรือใช้ยารักษามะเร็งเต้านม แบบไหนดีกว่ากัน?
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
26-มี.ค.-2564
         เมื่อทราบว่าตนเองเป็นมะเร็งเต้านม ย่อมมีความวิตกกังวลอยู่ไม่น้อย เชื่อว่าหลายๆ ท่านพยายามหาข้อมูลในทุกๆ ทางเท่าที่ทำได้ ซึ่งบางครั้งอาจมีทั้งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และไม่น่าเชื่อถือ จากแหล่งที่มาของข้อมูลต่างๆ กัน รวมไปถึงข้อมูลที่บอกต่อกันมาทั้งจากคนใกล้ชิด หรือญาติพี่น้อง

รู้ได้อย่างไรว่าข้อมูลที่ได้รับน่าเชื่อถือ หรือไม่?
         ก่อนที่จะพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้มาน่าเชื่อถือ หรือไม่ ต้องดูว่าที่มาของผู้ที่ให้ข้อมูลเป็นใคร มีความรู้ด้านนั้นๆ จริงหรือไม่ มีหลักฐานทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือเพียงพอหรือไม่ ถ้าเป็นจำพวกเขาบอกว่าทำแบบนั้นดี โดยที่หาตัวเขาคนนั้นไม่ได้ ในทางการแพทย์ไม่แนะนำให้เชื่อโดยทันที อย่างน้อยให้นำข้อมูลเหล่านั้นมาปรึกษาแพทย์ที่มาเข้ารับการตรวจก็ได้เช่นกัน
การรักษามะเร็ง ไม่มีวิธีใดที่ได้ผลดีที่สุด
         ในมะเร็งเต้านม มีวิธีการรักษาหลายอย่างที่ใช้ร่วมกัน ซึ่งยังไม่มีการรักษามะเร็งที่ระบุว่าวิธีไหนดีที่สุด แต่การรักษามะเร็งให้ได้ผลดีต้องใช้หลายวิธีร่วมกัน ซึ่งวิธีที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ล้วนผ่านการพิสูจน์มาแล้วทั้งสิ้น โดยการศึกษาทดลองเปรียบเทียบกัน 2 กลุ่ม โดยมีกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลองว่าได้ประโยชน์จริง
ประกอบด้วย
• การผ่าตัด
• ยาเคมีบำบัด
• ยากินต้านฮอร์โมน
• ยาต้าน HER2/neu
• การฉายรังสีรักษา
ควรรักษาแบบไหนก่อนถึงจะดี?
        ก่อนจะเริ่มทำการรักษา เราต้องประเมินระยะของโรคจากการตรวจร่างกาย และจากผลเอกซเรย์ว่าผู้ป่วย น่าจะเป็นมะเร็งเต้านมระยะใด (Clinical Staging) เสียก่อน สำหรับผู้ป่วยที่คาดว่าเป็นระยะหนึ่ง หรือสองจากการประเมินในข้างต้น ทางการแพทย์จะเรียกว่า "มะเร็งระยะแรก" หรือ "Early Breast Cancer” การรักษาต้องได้รับการผ่าตัดก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อดูผลชิ้นเนื้อทั้งหมดก่อนว่ามะเร็งมีขนาดที่แท้จริงเท่าไหร่ และกระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองเท่าไหร่จึงจะทราบระยะที่แท้จริง (Pathologic Staging) ก่อนนำมาพิจารณาการรักษาในขั้นต่อไป ว่าควรได้รับการรักษาอื่นๆ อีกหรือไม่ ซึ่งการผ่าตัดรักษามี 2 แบบ คือ
1.ตัดออกทั้งเต้านม
2.การผ่าตัดแบบเก็บเต้านมไว้
(กรณีไม่มีข้อห้าม) ซึ่งทั้งสองวิธีถือเป็นวิธีมาตรฐานที่ให้ผลการรักษาไม่แตกต่างกัน

การประเมิน
ผู้ป่วยที่คาดว่าน่าจะเป็นมะเร็งระยะที่สาม การรักษาแบ่งเป็น
• ผู้ป่วยมะเร็งระยะที่สาม ที่ไม่มีการลุกลามไปที่ผิวหนังหรือผนังทรวงอก ผู้ป่วยกลุ่มนี้สามารถรับการผ่าตัดได้ทันที
• ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะที่สาม ที่พบว่ามีการลุกลามไปที่ผิวหนังหรือผนังทรวงอก หรือต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้หลายต่อมติดกัน ผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องรับยาเคมีบำบัดก่อนผ่าตัด
นอกจากนี้ ควรได้รับการฉายแสง และยาอื่นๆ ร่วมด้วย เพื่อลดอัตราการเกิดซ้ำของมะเร็งเฉพาะที่ และเพิ่มอัตราการรอดชีวิตหลังผ่าตัด

ผู้ป่วยเป็นมะเร็งระยะที่สี่
        สำหรับมะเร็งเต้านมระยะสี่ คือมะเร็งเต้านมที่พบว่ามีการกระจายไปที่อวัยวะอื่นๆ เช่น ปอด หรือกระดูก ซึ่งการรักษามะเร็งเต้านมระยะที่สี่นี้ การรักษาหลักจะเป็นการใช้ยา อาจเป็นยากินต้านฮอร์โมน ยาต้าน HER2 หรือใช้ยาเคมีในกรณีที่จำเป็น การผ่าตัดก้อนที่เต้านมออกจะพิจารณาในผู้ป่วยบางรายเท่านั้น
        เนื่องจากมะเร็งเต้านมของแต่ละคนนั้น อาจมีความรุนแรงแตกต่างกัน ดังนั้น การรักษามะเร็งเต้านมของผู้ป่วยแต่ละคนอาจไม่เหมือนกัน จึงใช้ยาไม่เหมือนกัน ยาที่ใช้ได้ดีสำหรับผู้ป่วยท่านหนึ่งอาจใช้ไม่ได้ผลกับผู้ป่วยอีกท่านหนึ่ง และอาจทำให้มะเร็งดื้อต่อยาได้หากใช้ไม่เหมาะสม ทำให้การรักษายากขึ้น
คุณรู้หรือไม่!!!
1. เป็นมะเร็งเต้านมระยะแรก (หนึ่ง หรือสอง) การรักษาต้องผ่าตัดก่อน ตามด้วยการให้ยาเคมีบำบัดหรือฉายแสง ยาต้าน HER2 หรือยาต้านฮอร์โมนหากจำเป็น
2. เป็นมะเร็งเต้านมระยะที่สาม ผ่าตัดได้ทันที (Operable Disease) ให้ผ่าตัดก่อนแล้วตามด้วยการให้ยาเคมีบำบัด ยาอื่นๆ หรือฉายแสงหากจำเป็น ส่วนมะเร็งเต้านมระยะสามที่มีการลุกลามเฉพาะที่ (Locally Advanced Disease ) ต้องใช้ยาเคมีก่อนผ่าตัด แล้วตามด้วยยาอื่นๆ ที่จำเป็น และต้องฉายแสงต่อ
3. เป็นมะเร็งเต้านมระยะสี่ การรักษาหลัก คือการใช้ยา การผ่าตัดจะทำในผู้ป่วยที่เหมาะสมบางรายเท่านั้น

ข้อมูลโดย นพ.อกนิษ ปัญญวรวงษ์
ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านเต้านม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร. 0-2271-7000 ต่อ ศัลยกรรม