ทพ.ธนพล หนูมาน้อย

ทันตกรรม

วุฒิบัตร

ทันตกรรมประดิษฐ์
วัน เวลา
อังคาร 10:30 - 20:00
พุธ 16:00 - 20:00
พฤหัสบดี 10:30 - 20:00
ศุกร์ 15:00 - 18:00
เสาร์ 10:30 - 17:00
อาทิตย์ 10:30 - 17:00

เก็บเกี่ยวประสบการณ์ ศึกษาเพิ่มเติม…เพื่อประโยชน์สูงสุดของคนไข้

หลังเรียนจบทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ทพ. ธนพล หนูมาน้อย ได้ศึกษาต่อเฉพาะทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthodontics) เพราะเล็งเห็นว่าการบูรณะฟัน อวัยวะในช่องปาก รวมถึงใบหน้า และขากรรไกร สามารถช่วยให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้สะดวกสบายขึ้น และยังช่วยเรื่องความสวยงามของช่องปากได้ ในปัจจุบันคุณหมอยังเป็นอาจารย์พิเศษคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรอีกด้วย


การใส่ฟันเป็นเรื่องใหม่ เป็นการใส่สิ่งแปลกปลอมเข้าไป เพื่อให้คนไข้ใช้ทดแทนของเดิม ซึ่งถ้าทำไม่ดี ไม่เข้าใจจริงๆ แทนที่จะทดแทนของเดิมให้ดี กลับจะเป็นเครื่องมือทำลายฟัน และเหงือกที่มีอยู่ให้แย่ลง จึงพยายามศึกษาเพิ่มเติม ติดตามวิทยาการความรู้ใหม่ๆ เรียนรู้จากสิ่งผิดพลาด แต่สิ่งที่สำคัญและอยู่เหนือความรู้ คือ จิตใจที่พร้อม และความตั้งใจที่ดี สิ่งนี้จะช่วยให้งานออกมาดี และคนไข้สามารถรับรู้ได้
ดูแลใส่ใจ…ให้ได้เสมือนคนในครอบครัว

ตั้งแต่ตอนเรียนอาจารย์สอนเสมอว่าให้รักษาผู้ป่วยทุกคนเหมือนรักษาพ่อ แม่ หรือญาติพี่น้องเรา สิ่งนี้เป็นเหมือนคาถาวิเศษที่จะช่วยให้เราทำงานออกมาดีไม่มีปัญหา เราต้องอธิบายแผนการรักษาให้ชัดเจน พยายามทำความเข้าใจระหว่างผู้ป่วยกับทันตแพทย์ให้ตรงกัน ถ้าผู้ป่วยซึ่ง คือ แม่ หรือญาติไม่เข้าใจ เราก็จะพยายามหาแนวทางอธิบายเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาพึงพอใจ เราทำงานด้วยหัวใจ หมอมองงานแต่ละวันของทันตแพทย์ว่าเหมือนได้มาเจอญาติพี่น้องทุกวัน มีแต่ความรัก และไมตรีต่อกัน คนไข้เอ็นดูเราเหมือนลูกหลาน เราก็ดูแลเขาเหมือนญาติ ทำให้ทุกวันนี้เป็นการทำงานที่มีแต่ความสุข และประสบความสำเร็จ

ก้าวตามเทคโนโลยี…พร้อมกับเลือกสิ่งที่ดีให้คนไข้

คุณหมอยังคงยึดแนวทางการรักษาแบบเดิม เพราะความสุขของคุณหมอนั่นก็คือ การได้ทำฟันให้คนไข้ คนไข้มีความสุข คุณภาพชีวิตดีขึ้น ดังนั้น อะไรที่ดีต่อคนไข้ก็รักษาไว้ ในขณะที่เทคโนโลยีสมัยใหม่เราก็ต้องเรียนรู้ อย่างในปัจจุบัน งาน Prosth (ทันตกรรมประดิษฐ์) ได้มีเทคโนโลยี CAD /CAM (นวัตกรรมที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกของการทำรากฟันเทียม ครอบฟัน สะพานฟัน วีเนียร์ และการอุดฟัน ด้วยวิธีส่งแลป อินเลย์ ออนเลย์) เข้ามามีส่วนช่วยมากขึ้น ให้เราทำงานได้ง่าย มีความแม่นยำในการทำงานมากขึ้น สามารถปรับแต่งรูปฟันให้สบกันพอดี ซึ่งหมอจะดูแลงานครอบฟันโดยใช้ Zirconia กว่า 90% ในฟัน หลังใช้ Full Metal บ้าง ส่วนหน้าฟันจะใช้Zirconia หรือ IithiumDisilicate เรียกว่าเกินครึ่งใช้ Zirconia หรือ CAD /CAM เพราะว่าได้งานที่แนบสนิท แก้ไขน้อย
เชื่อว่าต่อจากนี้เราต้องอยู่ในยุคDigital Dentistry กันหมดทั้ง Oral Scanner,  CBCTScan, และ CAD/CAM พอมีเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานสูง หากเราตามไม่ทัน ชิ้นงานของเราที่คิดว่าได้มาตรฐานแล้วก็จะกลายเป็น Under Standard ได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ศูนย์ทันตกรรมและรากเทียม
โทร. 
0-2271-7000 ต่อ ทันตกรรม (10493) หรือสายด่วนทันตกรรม 0-2271-7040