พญ. เบญจวรรณ ตันติพงษ์

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

วุฒิบัตร

.
วัน เวลา
จันทร์ 07:00 - 15:00
อังคาร 07:00 - 15:00
พุธ 07:00 - 15:00
พฤหัสบดี 07:00 - 15:00
ศุกร์ 07:00 - 15:00
ประวัติการศึกษา
  • จบแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2557
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์ (หลักสูตร 2 เดือน) จากมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2560
  • ประกาศนียบัตร Board Diploma of  Anti-Aging Medicine, WOSAAM (World Organization Society of  Anti-Aging Medicine) พ.ศ. 2561