โปรแกรมตรวจคัดกรอง ความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
08-ต.ค.-2563 ถึง 31-ธ.ค.-2563
โปรแกรมตรวจคัดกรอง ความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์ เทคโนโลยีตรวจโครโมโซมทารกในครรภ์ โดยไม่เจาะน้ำคร่ำ

(myNIPS) myGenome Non-Invasive Prenatal Screening ราคา 19,900 บาท
การตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม และโครโมโซมจากสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอของทารก ด้วยการเจาะเลือดของมารดาที่ตั้งครรภ์ เริ่มตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 10 สัปดาห์ เป็นวิธีที่มีความแม่นยำสูงมากกว่า 99% สำหรับการตรวจโครโมโซมคู่ที่ 21 18 และ 13 ซึ่งเกือบเทียบเท่ากับวิธีการเจาะตรวจน้ำคร่ำ แต่ไม่เสี่ยงต่อการแท้งบุตร และเป็นที่นิยมในปัจจุบัน

Panorama Test ราคา 21,000 บาท
การตรวจคัดกรองเพื่อหาความผิดปกติพันธุ์กรรมของทารกในครรภ์ โดยจะทำการวิเคราะห์ดีเอ็นเอของลูกที่ผสมอยู่ในเลือดของแม่ ซึ่งไม่มีความเสี่ยงต่อทารกในครรภ์เหมือนกับการเจาะน้ำคร่ำ และมีความแม่นยำมากกว่า 99 % ในการตรวจหาความผิดปกติประเภทดาวน์ซินโดรม และสามารถตรวจหาความผิดปกติชนิดต่างๆ ได้มากถึง 10 กลุ่มอาการ โดยตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ที่ 9 สัปดาห์เป็นต้นไป  

ความผิดปกติของทารกในครรภ์ ตรวจคัดกรองได้ตั้งแต่คุณแม่ตั้งครรภ์
ประเทศไทยพบทารกกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรมราว 1,000 คนต่อปี   ความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ทารกกลุ่มอาการดาวน์จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมารดามากขึ้น แต่ปัจจุบันกลับพบว่าทารกที่มีความผิดปกติของโครโมโซมกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม  ส่วนใหญ่เกิดในมารดาอายุน้อย เพราะคิดว่าตัวเองสุขภาพแข็งแรงดี ดังนั้นแม่ตั้งครรภ์ทุกคนไม่ว่าอายุเท่าใดก็ตาม  ต้องได้รับคำแนะนำให้เข้าใจและให้ทางเลือกในการวินิจฉัยก่อนคลอด เพื่อความปลอดภัยของแม่และลูก

ดาวน์ซินโดรม – ความผิดปกติของโครโมโซมตรวจคัดกรองได้ตั้งแต่ลูกอยู่ในครรภ์
- ปลอดภัย ไม่เกิดความเสี่ยงต่อการแท้ง
- แม่นยำ มากกว่า 99%
- สะดวก เพียงเจาะเลือดมารดาทราบผลภายใน 14 วัน

หมายเหตุ :
- ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว
- กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
- ใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563
- ใช้บริการได้ที่ โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เท่านั้น
- ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียด
ศูนย์สุขภาพสตรี
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
โทร.02-514-4141 ต่อ 1203-1204