โปรแกรมวัคซีนเหมาจ่ายสำหรับเด็ก
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
28-เม.ย.-2566 ถึง 01-ม.ค.-2568
โปรแกรมวัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็ก
สร้างภูมิคุ้มกันลดเสี่ยงให้ลูกน้อยวัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็ก
เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณเเม่อย่าละเลย เเละต้องฉีดให้ครบตามช่วงวัย เพราะวัคซีนจะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อยเเข็งเเรง เเละห่างไกลจากโรคร้ายต่างๆ เพื่อให้ลูกน้อยเติบโตขึ้นมาอย่างเเข็งเเรงสมวัย


โปรแกรมวัคซีนพื้นฐาน

รายการตรวจ1 เดือน -  1 ปี1 เดือน - 2 ปี
1 เดือน - 4 ปี
1 เดือน - 10 ปี
1 ปี - 2 ปี
2 ปี - 10 ปี
วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี (Engerix B)


วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Pentaxim)


วัคซีนป้องกันโรคโรต้า (Rotarix)✔ 
วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Pentaxim) ✔ 
วัคซีนป้องกันโรคโรต้า (Rotarix)
วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ตับอักเสบบี (Hexaxim)
วัคซีนหัด คางทูม หัดเยอรมัน (MMR)

วัคซีนไข้สมองอักเสบ เจอี (Imojev) 

อีสุกอีใส

วัคซีนไวรัสตับอักเสบ เอ


วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Pentaxim) 

วัคซีนหัด คางทูม หัดเยอรมัน อีสุกอีใส (Proquad) 

วัคซีนไวรัสตับอักเสบ เอ (Avaxim)

วัคซีนไข้สมองอักเสบ เจอี (Imojev) 

วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ (Pentaxim)

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (Fluquadri) 2 เข็ม3 เข็ม
5 เข็ม
11 เข็ม
1 เข็ม
9 เข็ม
ราคา9,000.-15,500.-18,000.-20,500.-7,000.-7,500.-
โปรแกรมวัคซีนเสริม 

รายการวัคซีนจำนวนราคา
วัคซีนป้องกันโรคโรต้า (Rotarix)
2 เข็ม2,200.-
วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี (Prevnar 13)
3 เข็ม
8,200.-
4 เข็ม
10,900.-
วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี (Synflorix)
2 เข็ม
4,100.-
3 เข็ม
6,100.-
4 เข็ม
8,100.-
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies vaccine)2 เข็ม
1,290.-
วัคซันป้องกันโรคมือเท้าปากในเด็ก (Enterovirus Type 71 Vaccine)2 เข็ม
6,300.-


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. โปรแกรมวัคซีน ดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ
2. ช่วงอายุการฉีดวัคซีน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเเพทย์
3. โปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
4. โปรแกรมวัคซีนตามช่วงวัยแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนรับบริการเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นรายบุคคล
5. โปรแกรมวัคซีนเสริมกลุ่มป้องกันท้องร่วงไวรัสโรต้า และวัคซีนป้องกันโรคไอพีดี กรณีชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้วจะได้รับใบ Confirm Order ผ่านทาง E-mail ของท่าน โดยไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณีและใช้เข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เท่านั้น
6. ระยะเวลาจำหน่ายโปรแกรม วันนี้ 31 ธันวาคม 2567
7. ระยะเวลาเข้ารับบริการ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567
8. เงื่อนไขเป็นไปตามที่รพ.กำหนด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์กุมารเวช อาคาร 3 ชั้น 2
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
โทร.02-514-4141 ต่อ 3220 / 3221