Welcome to | โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

ความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการ

ด้วยอุดมการณ์และความมุ่งมั่นของทีมบริหาร ทำให้โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย 4 ก้าวสู่ศักยภาพอีกขั้นของการเป็นศูนย์บริการเฉพาะทางแบบครบวงจร เพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าผู้ใช้บริการ ภายใต้ความครบครันของเทคโนโลยีทางการรักษาภายใต้การรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล Hospital Accreditation พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่พร้อมให้การดูแล สหสาขาในการดูแล


โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 หรือโรงพยาบาลเปาโล สยาม (เดิม) ได้ถูกจดทะเบียนก่อตั้งในชื่อ บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด เมื่อเดือนมิถุนายน พ.. 2513 โดยมีนายแพทย์รัศมี วรรณิสสร และผู้ร่วมทุนอีก 8 ท่าน เป็นผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลฯ ด้วยทุนจดทะเบียน 5.5 ล้านบาท


นับเป็นยุคบุกเบิกโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในประเทศที่กำลังพัฒนาในขณะนั้น โดยเปิดบริการให้กับผู้ป่วยครั้งแรก ในวันที่ 9 มกราคม พ.. 2513 ด้วยเตียงรับรองผู้ป่วยจำนวน 25 เตียง ด้วยอุดมการณ์และความมุ่งมั่นเพื่อคุณภาพงานบริการของทีมผู้บริหารในปี พ.. 2516 จึงได้ขยายเตียงรองรับผู้ป่วยที่มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นจาก 25 เตียง เป็น 50 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วย


พัฒนาการของเปาโล โชคชัย 4

- ปี พ.. 2519 ได้ริเริ่ม พัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ โดยนำเครื่องไอโซโทปสแกนเนอร์ สำหรับตรวจร่างกาย และเครื่องตรวจสมองคอมพิวเตอร์โทโมกราฟ (EMI Braub Scabber CT. 1010.) ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดเครื่องแรกในทวีปเอเซีย และเป็นหนึ่งในสี่เครื่องของโลกในยุคนั้น

- ในปี พ..2522 ได้นำเครื่องอัลตร้าซาวน์ที่มีประสิทธิภาพสูงรุ่นใหม่ล่าสุด มาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัย ซึ่งสามารถตรวจวินิจฉัยอวัยวะภายในช่องท้องทั้งหมด


- ในปี พ.. 2525 มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยเป็น 200 เตียง รวมถึงนำเครื่องตรวจสมองด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงรุ่นใหม่ล่าสุด มาใช้ในการให้บริการตรวจสมองแก่ผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลฯเป็นเครื่องที่ 2


- ปี พ.. 2527 นำบริการเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นพัฒนาล่าสุด สำหรับตรวจร่างกายและสมองมาใช้ในโรงพยาบาล และเครื่องผ่าตัดเลเซอร์ผ่าตัดสมองมาใช้ในโรงพยาบาล ทำให้โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 จัดเป็นศูนย์ตรวจรักษาโรคทางสมองและร่างกายอันดับหนึ่งของประเทศไทย จากความสำเร็จของพัฒนาการที่ไม่หยุดนิ่ง โรงพยาบาลฯ ได้ขยายอาคารสูง 7 ชั้นเพิ่มเป็นอาหารที่สองพร้อมขยายเตียงรับผู้ป่วยเพิ่มเป็น 266 เตียงในขณะเดียวกัน


- ปี พ.. 2528 ได้นำเครื่องตรวจหลอดเลือดทั่วร่างกายด้วยคอมพิวเตอร์สามมิติ หรือเครื่อง BDSA และเครื่องผ่าตัดสมองด้วยแสง LASER มาเป็นเทคโนโลยีทางเลือกใหม่ในการรักษา พร้อมกันนั้นในปี พ..2531 พัฒนาจัดหาเครื่องตรวจสมองและร่างกาย MRI ด้วยระบบคลื่นแม่เหล็กจากประเทศญี่ปุ่นนำมาใช้ในโรงพยาบาล


- ในปี พ.. 2539 พัฒนาการจัดหาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ระบบความเร็วสูงสามมิติ SPIRAL CT. ที่มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำมาใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วย


โดยตั้งแต่ปี พ.. 2540 เป็นต้นมา ได้มีการปรับปรุงพัฒนาอาคาร สถานที่ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการและผู้มาติดต่อจนกระทั่งวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ปี 2547 โรงพยาบาลเปาโล สยาม ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเครือโรงพยาบาลเปาโล โดยทีมบริหารของบริษัทเปาโล เมดิค ซึ่งปัจจุบันใช้ชื่อ โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย


นอกจากนี้ โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 ยังได้รับความไว้วางใจจากตัวแทนประกันและกลุ่มลุกค้าผู้ถือกรมธรรม์ ในการมุ่งเน้นการบริการที่รวดเร็ว สะดวสบายและมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษากรณีลูกค้าใช้ประกันสุขภาพตลอด 24 ชั่วโมงรวมถึง ยังได้รับรองการเป็นสถานพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพก่อนไปทำงานต่างประเทศ ซึ่งลูกค้าสามารถรอรับผลตรวจสุขภาพได้ทันที รวมถึงมีบริการจัดส่งผลตรวจสุขภาพเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและด้วยความปรารถนาที่จะให้ทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยได้สัมผัสกับบรรยากาศที่อบอุ่น โรงพยาบาลฯ จึงใช้ความพิถีพิถันในการออกแบบหอพักผู้ป่วย เพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเสมือนพักผ่อนอยู่ที่บ้าน อาทิ

- ห้องพักผู้ป่วยขนาดใหญ่พิเศษ ที่เน้นความหรูหราและเป็นส่วนตัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักอย่างครบครัน
- ห้องพักผู้ป่วยพิเศษ ด้วยการออกแบบที่สวยงาม บรรยากาศอบอุ่น สะดวก สบาย ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ครบครัน ในพื้นที่ที่ลงตัว
- ห้องพักผู้ป่วยเด็ก ใช้ความพิถีพิถันเป็นพิเศษสำหรับน้องๆ ด้วยเตียงผู้ป่วยขนาดใหญ่ที่คุณพ่อ คุณแม่สามารถดูแลน้องๆได้อย่างใกล้ชิด พร้อมบรรยากาศอันอบอุ่นสบายเหมือนพักอยู่ที่บ้าน
- ห้อง Nursery ให้การดูแลทารกแรกเกิด ด้วยอุปกรณ์ที่ครบครันได้มาตรฐาน โดยบุคลากรผู้มากประสบการณ์ที่พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำการดูแลเด็กอ่อนตลอด 24 ชั่วโมง


รวมถึง สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อาทิ อาคารจอดรถอัตโนมัติ ที่ทันสมัย สะดวก สามารถรองรับรถได้ 100 คัน ร้านกาแฟ โคซี่ และ ร้าน 7-11 ภายในโรงพยาบาล เพื่อความสะดวกสบาย ครบครัน รองรับความต้องการของผู้ใช้บริการ


ทั้งนี้ เพื่อสร้างความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ ในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ด้วยปณิธาน ที่ว่า รักษาอย่างเข้าถึง ดูแลอย่างเข้าใจ