โปรแกรมผ่าตัด Healthy Choose Variety
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
30-มี.ค.-2567 ถึง 01-ก.ค.-2567
โปรแกรมผ่าตัด
Healthy Choose Variety  

เข้าถึงทุกการรักษาได้อย่างมั่นใจ


ฟื้นฟูสุขภาพให้ดีขึ้น ด้วยโปรแกรมผ่าตัดรักษารอยโรคที่เรื้อรังหรือลุกลาม เรา
พร้อมให้บริการอย่างครอบคลุมตั้งแต่การตรวจคัดกรองไปจนถึงการผ่าตัดโรคต่างๆทางศัลยกรรมโดยศัลยแพทย์เฉพาะทางที่มากด้วยประสบการณ์ในการตรวจวินิจฉัย เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ป่วยสูงสุดบนพื้นฐานความปลอดภัยของผู้ป่วย


เปลี่ยนการผ่าตัดใหญ่ให้กลายเป็นเรื่องเล็ก ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์

1. ห้องผ่าตัดพร้อมเครื่องมือผ่าตัดที่ทันสมัยได้มาตรฐาน
2. ห้องผ่าตัดเล็ก
3. ห้องตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม
4. ห้องตรวจผู้ป่วยกระดูกและข้อ
5. ห้องใส่เฝือกและห้องให้การปฐมพยาบาล
6. การตรวจทางพยาธิวิทยาที่ได้ผลแม่นยำ
7. การรักษาโรคการผ่าตัด และการส่องกล้องผ่าตัด
8. ห้องปฎิบัติการที่สามารถตรวจเลือด ปัสสาวะ ที่รวดเร็วและแม่นยำ

โปรแกรมผ่าตัด
ราคาปกติ (บาท)
โปรแกรมผ่าตัดส่องกล้องถุงน้ำรังไข่190,000.-
โปรแกรมผ่าตัดส่องกล้องเนื้องอดมดลูก
190,000.-
โปรแกรมผ่าตัดกระเพาะอาหาร250,000.-
โปรแกรมผ่าตัดกระดูกสันหลัง Endospine
250,000.-

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2. ไม่จำเป็นต้องซื้อแพคเกจหลักก่อนก็สามารถซื้อแพคเสริมได้
3. กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
4. โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้ 
5. โปรแกรมดังกล่าวต้องเข้ารับบริการตามสาขาที่เลือกซื้อเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาที่เข้ารับบริการได้
6. เมื่อซื้อโปรแกรมเเล้วไม่สามารถยกเลิก หรือคืนเงินได้ในทุกกรณี
7. กำหนดส่งเสริมการขายระหว่างวันนี้ -30 มิถุนายน 2567
8. โปรแกรมดังกล่าวเข้ารับบริการภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2567

9. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ. กำหนด
ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
ศูนย์ศัลยกรรม อาคาร 1 ชั้น 1
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
โทร. 02-5144141 ต่อ 1101-1100