โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำคนเรือ (คร.5)
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
09-ก.พ.-2567 ถึง 01-ม.ค.-2568
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ประจำคนเรือ (คร.5)

สุขภาพดี ก็พร้อมลุยได้ทุกสถานการณ์“คนที่ทำงานประจำเรือ” 
จะมีหลากหลายช่วงอายุ ซึ่งเเต่ละคนจะมีสุขภาพที่ไม่เหมือนกัน บางคนอาจมีสุขภาพที่แข็งแรง บางคนอาจมีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งเมื่อโรคดังกล่าวเกิดอาการรุนเเรงหรือภาวะฉุกเฉินขึ้นก็อาจทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องนำผู้ป่วยกลับเข้าชายฝั่งทันที เเต่ด้วยความลำบากทั้งในการขนย้าย หรือส่งต่อผู้ป่วย  ก็ทำให้เสี่ยงต่อการกลับมาเเล้วรักษาไม่ทันอีกด้วย ดังนั้น มาตรวจเช็กสุขภาพ กันก่อนออกไปทำงานนะ เพื่อให้คุณมั่นใจได้ในทุกช่วงการของทำงาน

ตรวจร่างกายซักประวัติ

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยเเพทย์

Physical Examination
ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตเเพทย์ Dental Examination
วัดความดันโลหิต ชีพจรBlood Pressure Vital signs
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงWeight & Hight
ตรวจประเมินระดับการมองเห็นVA
ตรวจตาบอดสีIshihara Test
ตรวจหาค่าดัชนีมวลกายBMI
รายการตรวจ

ตรวจลานสายตาCTVF
ตรวจการได้ยินAudiogram
ตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลือดCBC
ตรวจปัสสาวะUrine Examination
ตรวจเอกซเรย์ปอดChest X-ray
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจEKG
ตรวจสุขภาพฟันSterile charge
สิทธิพิเศษเมื่อซื้อโปรแกรม
บริการอาหารว่าง มูลค่า 100.-
Complimentary Voucher

ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
Hotpital Service Charge OPD

ราคา2,800.-


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1.  ราคาโปรแกรมดังกล่าว รวมค่าเเพทย์เเละค่าบริการเรียบร้อยเเล้ว

2. โปรแกรมเหมาจ่าย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือสินค้าหรือบริการอื่นได้

3. กรณี พบความผิดปกติจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมคิดอัตราค่าบริการตามจริง

4. กรณี ชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้วจะได้รับใบ Confirm Order ผ่านทาง E-mail ของท่าน โดยไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ทุกกรณี และใช้เข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เท่านั้น 
5.เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะได้รับหลักฐาน เอกสารยืนยันการสั่งซื้อ (Confirm Order) ส่งให้อัตโนมัติผ่านทางอีเมล ใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันสิทธิ์ในวันที่เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
6. แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับบริการเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นรายบุคคล
7. ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
8. นัดหมายเเพทย์ก่อนล่วงหน้าเมื่อเข้ารับบริการทุกครั้ง

9.
 โปรโมชั่นดังกล่าวจำหน่ายตั้งเเต่วันนี้ 31 ธันวาคม 2567
10. เข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

11. เงื่อนเป็นไปตามที่รพ.กำหนด
12. รับสิทธิเฉพาะคนไทยเท่านั้น

สอบถามรายละเอียด 
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 5 ชั้น 1

โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

โทร.02-514-4141 ต่อ 5160 - 5161

Line : @Paolochokchai4