โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

  • 1 ถนนโชคขัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
  • Tel : 02-514-4140-9 Fax : 02-514-4413
  • E-mail : [email protected]