โปรแกรมตรวจสุขภาพโรคเรื้อรัง NCDs
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
02-เม.ย.-2567 ถึง 01-ม.ค.-2568
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
โรคเรื้อรัง
อย่าวางใจ รีบตรวจป้องกันก่อนโรคลุกลามโรค NCDs เป็นกลุ่มโรคที่ไม่ติดต่อ แต่ความเรื้อรังของโรคอาจนำไปสู่การเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ซึ่งส่งผลร้ายต่อสุขภาพ และกลายเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของคนไทย โดยเฉพาะคนวัยทำงานที่มักจะขาดการดูแลสุขภาพ และมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ

โปรแกรมตรวจสุขภาพโรคเรื้อรัง

ตรวจร่างกายและปรึกษาแพทย์

5 รายการ

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์

Physical Examination


วัดความดันโลหิต ชีพจร

Blood Pressure , Vital signs


ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง

Weight & Hight


ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย

BMI


ตรวจประเมินระดับการมองเห็น

VA


รายการตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน

8 รายการ

ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด

CBC


ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

Fasting Blood Sugar


ตรวจระดับไขมันในเลือด

Cholesterol


ตรวจระดับไขมันในเลือด

Triglyceride


ตรวจระดับไขมันในเลือด

HDL


ตรวจระดับไขมันในเลือด

LDL


ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ

SGOT (AST)


ตรวจหน้าที่การทำงานของไต

Creatinine


รายการตรวจเอกซเรย์

1 รายการ 
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
EKG

สิทธิพิเศษในโปรแกรม

คูปองอาหารว่าง
100.-
ราคา1,400.-


โปรแกรมตรวจเจาะลึกเฉพาะทาง
*ไม่จำเป็นต้องซื้อโปรแกรมหลักก่อน* 

ตรวจคัดกรองเฉพาะทาง

ราคา/รายการ
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคตับและไต
Liver Screening
1,000.-
โปรแกรมตรวจโรคเบาหวานและไขมัน
Diabetes & HDL
1,200.-

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งหญิง

CEA,CA125,CA19-9
1,700.- 

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งชาย

PSA,AFP,CEA
1,500.-
โปรแกรมตรวจคัดกรองค่า BMI เกิน
Doppler Carotid
1,500.-
โปรแกรมตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูง
High blood pressure
1,600.-
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งทางเดินอาหาร
AFP,CEA,HBsAb,HAV IgM,HCV
1,800.-
โปรแกรมตรวจคัดกรองวามเสี่ยงโรคหัวใจ
EKG,Pro BNP,Troponin-I
2,700.-


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2. ไม่จำเป็นต้องซื้อแพคเกจหลักก่อนก็สามารถซื้อแพคเสริมได้
3. กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
4. โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้ 
5. โปรแกรมดังกล่าวต้องเข้ารับบริการตามสาขาที่เลือกซื้อเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาที่เข้ารับบริการได้
6. เมื่อซื้อโปรแกรมเเล้วไม่สามารถยกเลิก หรือคืนเงินได้ในทุกกรณี
7. กำหนดส่งเสริมการขายระหว่างวันนี้ -31 ธันวาคม 2567
8. โปรแกรมดังกล่าวเข้ารับบริการภายในวันที่ 31 มกราคม 2568

9. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ. กำหนด


สอบถามรายละเอียด 
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 5 ชั้น 1

โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

โทร.02-514-4141 ต่อ 5160 - 5161

Line : @Paolochokchai4 

เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจสุขภาพโรคเรื้อรัง สามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 - +
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคตับและไต Liver Screening สามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 - +
โปรแกรมตรวจโรคเบาหวานและไขมัน Diabetes & HDL สามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 - +
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งหญิง CEA,CA125,CA19-9 สามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 - +
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งชาย PSA,AFP,CEA สามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 - +
โปรแกรมตรวจคัดกรองค่า BMI เกิน สามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 - +
โปรแกรมตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูง High blood pressure สามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 - +
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งทางเดินอาหาร AFP,CEA,HBsAb,HAV IgM,HCV สามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 - +
โปรแกรมตรวจคัดกรองวามเสี่ยงโรคหัวใจ EKG,Pro BNP,Troponin-I สามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4