โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนทำงานทั่วไปอาชีวอนามัย - สายตา
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
09-ก.พ.-2567 ถึง 01-ม.ค.-2568
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
เพิ่มความมั่นใจ ก่อนเริ่มทำงานการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน คือ การเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนจะเริ่มทำงาน เนื่องจากเเต่ละสถานประกอบการหรืออาชีพของแต่ละบุคคลจะมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน การตรวจสุขภาพจึงจำเป็นต้องตรวจคัดกรองหาความเสี่ยงของโรคติดต่อ เเละปัญหาสุขภาพที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน เพื่อช่วยให้คุณมั่นใจในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เเละความปลอดภัยภายในองค์กรตามมาตรฐานที่กำหนด
รายการตรวจSET 1
ตรวจสุขภาพ 8 รายการ
SET 2
ตรวจสุขภาพ 11 รายการ
ตรวจร่างกายและปรึกษาแพทย์
4 รายการ
4 รายการ
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยเเพทย์อาชีวเวชศาสตร์
Physical Examination Occupational Medicine


วัดความดันโลหิต ชีพจร 
Blood Pressure , Vital signs


ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 
Weight & Hight


ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย
BMI


รายการตรวจทางห้องปฏิบัติการทั่วไป
4 รายการ
8 รายการ
ตรวจการได้ยิน
Audiogram


 ตรวจสมรรถภาพปอด ด้วยวิธีสไปโรเมตรีย์
Plumonary function test by Spirometry


ตรวจสายตา อาชีวอนามัย
Occupational vision test by vision Screenr


ตรวจการมองเห็นระยะไกล
VA Far Vision


ตรวจประสานสายตา
Binocular vision


ตรวจความชัดเจนในการมองเห็น
Visual Acuity


การรับรู้สี
Color Blindness test (lshihara)


ตรวจตาเข
Strabismus


ตรวจความสามารถในการมองเห็นภาพสามมิติ
Strereopsis


ตรวจลานสายตา
Visual Field


สิทธิพิเศษในโปรแกรม
ตามรายการที่กำหนด
ตามรายการที่กำหนด
บัตร Black Canyon ณ โรงพยาบาล100.-100.-
ใบรับรองเเพทย์

ราคา 
2,000.-1,100.-

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. โปรแกรมตรวจสุขภาพรวมค่าบริการและค่าแพทย์แล้ว

2. โปรแกรมเหมาจ่าย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือสินค้าหรือบริการอื่นได้

3. กรณี พบความผิดปกติจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมคิดอัตราค่าบริการตามจริง

4. กรณี ทำการสั่งซื้อและชำระเงินแล้วไม่สามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลงหรือขอคืนเงินได้

5. กรุณา ระบุสาขาที่ต้องการเข้ารับบริการในขั้นตอนการสั่งซื้อ เเละไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาได้
6. ราคาดังกล่าวรวมใบรับรองเเพทย์ตามเงื่อนไขโปรแกรม
7. ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

8. 
โปรโมชั่นดังกล่าวจำหน่ายตั้งเเต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น

9. สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 31 มกราคม 2568

10. เงื่อนเป็นไปตามที่รพ.กำหนด
สอบถามรายละเอียด 
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 5 ชั้น 1

โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

โทร.02-514-4141 ต่อ 5160 - 5161

Line : @Paolochokchai4