โปรแกรมตรวจสุขภาพ Senior Check Up
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
01-เม.ย.-2567 ถึง 01-ก.ค.-2567
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
Senior Check Up
ชีวิตที่ดี คือมีการมีสุขภาพดี
การตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุ เป็นการตรวจที่เน้นให้ครอบคลุมตามความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ ร่างกาย เช่น หัวใจ ไต ความหนาแน่นมวลกระดูก และความเสี่ยงมะเร็งต่างๆ เพื่อช่วยประคองสุขภาพของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่ดี และไม่ต้องกังวลกับเรื่องสุขภาพที่มาพร้อมกับช่วงวัย

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Senior Check Up 

ตรวจร่างกายและปรึกษาแพทย์

5 รายการ

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์

Physical Examination


วัดความดันโลหิต ชีพจร

Blood Pressure , Vital signs


ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง

Weight & Hight


ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย

BMI


ตรวจประเมินระดับการมองเห็น

VA


รายการตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน

15 รายการ

ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด

CBC


ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

Fasting Blood Sugar


ตรวจระดับไขมันในเลือด

Cholesterol


ตรวจระดับไขมันในเลือด

Triglyceride


ตรวจระดับไขมันในเลือด

HDL


ตรวจระดับไขมันในเลือด

LDL


ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ

SGOT (AST)


ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ

SGPT (ALT)


ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
ALP

ตรวจหน้าที่การทำงานของไต

B.U.N


ตรวจหน้าที่การทำงานของไต

Creatinine


ตรวจหากรดยูริคในเลือด
Uric Acid

ตรวจปัสสาวะ

Urine Examination


ตรวจหามะเร็งลำไส้
CEA

ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ
Alpha-Fetoprotine

รายการตรวจเอกซเรย์

2 รายการ 
เอกซเรย์ปอด
Chest X-ray

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
EKG

สิทธิพิเศษในโปรแกรม

คูปองอาหารว่าง
Black Canyon Voucher
150.-
ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
Hospital Service Charge - OPD

ผลตรวจสุขภาพ
Medical Check Up Report  

ราคา5,900.-


โปรแกรมตรวจเจาะลึกเฉพาะทาง
*ไม่จำเป็นต้องซื้อโปรแกรมหลักก่อน* 

ตรวจคัดกรองเฉพาะทาง

ราคา/รายการ
ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
Exercise Stress Test
2,990.-
ตรวจอัลตร้าซาวด์หัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง
Echocardiogram
2,990.-

อัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด

2,990.- 
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต็มนมพร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม
Digital Mammogram 
2,900.-
โปรแกรมตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ
Doppler Carotid
2,900.-
ตรวจคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ
CT Calcium Score
2,990.-


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2. ไม่จำเป็นต้องซื้อแพคเกจหลักก่อนก็สามารถซื้อแพคเสริมได้
3. กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
4. โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้ 
5. โปรแกรมดังกล่าวต้องเข้ารับบริการตามสาขาที่เลือกซื้อเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาที่เข้ารับบริการได้
6. เมื่อซื้อโปรแกรมเเล้วไม่สามารถยกเลิก หรือคืนเงินได้ในทุกกรณี
7. กำหนดส่งเสริมการขายระหว่างวันนี้ -30 มิถุนายน 2567
8. โปรแกรมดังกล่าวเข้ารับบริการภายในวันที่ 30 กันยายน 2567

9. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ. กำหนด


สอบถามรายละเอียด 
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 5 ชั้น 1

โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

โทร.02-514-4141 ต่อ 5160 - 5161

Line : @Paolochokchai4 

เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Senior check up เข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 - +
โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย Exercise Stress Test เข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 - +
โปรแกรมตรวจอัลตร้าซาวด์หัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง Echocardiogram เข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 - +
โปรแกรมตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด เข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 - +
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต็มนมพร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม Digital Mammogram เข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 - +
โปรแกรมตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ Doppler Carotid เข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 - +
โปรแกรมตรวจคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ CT Calcium Score เข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4