Drive Thru  Service รวดเร็ว ปลอดภัย ภายในเวลา 10 นาที
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
01-ก.ค.-2563 ถึง 30-ก.ย.-2563

Drive Thru  Service รวดเร็ว ปลอดภัย

 

พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนโดยไม่ต้องลงจากรถ สะดวกมั่นใจ ผ่านการบริการรูปแบบใหม่ Drive Thru  Service ที่พร้อมอำนวยความสะดวกในการให้บริการ รวดเร็วภายในเวลา 10 นาที

โปรแกรมวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

โปรแกรม

ราคา

เงื่อนไข

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่  4 สายพันธุ์ จำนวน 1 เข็ม

850.-

      1. สำหรับการเข้ารับบริการ 08.00 - 16.00 น.
       2. สำหรับลูกค้าอายุ 15 ปีขุ้นไป
       3. เงื่อนไข Paolo Silver Card ให้สิทธิอายุบัตร 1 ปี

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่  4 สายพันธุ์ จำนวน 2 เข็ม 

1,650.-

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่  4 สายพันธุ์  Family จำนวน 4 เข็ม ( รับเพิ่มส่วนลด Paolo Silver Card )

3,300.-


โปรแกรมวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

โปรแกรม

ราคา 

เงื่อนไข

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 2 สายพันธุ์ จำนวน 2 เข็ม 

5,000.-

1.การนัดฉีด Drive Thru สำหรับฉีดต่อเนื่องเข็มที่ 2 ขึ้นไป
(เข็มแรกจำเป็นต้องเข้าพบแพทย์ OPD ก่อนเท่านั้น)

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 2 สายพันธุ์ จำนวน 3 เข็ม 

7,200.-

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ จำนวน 2 เข็ม 

5,500.-

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ จำนวน 3 เข็ม 

7,700.-

  

โปรแกรมวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ

โปรแกรม

 ราคา 

เงื่อนไข

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ เอ จำนวน 1 เข็ม 

1,500.-

     1. จำเป็นต้องมีผลตรวจหาเชื้อหาภูมิไวรัสตับอักเสบบีก่อน หากผลออกมาเป็น Negative สามารถฉีดได้
      2.  
บริการ Drive Thru รับบริการเข็มที่ 2 เท่านั้น สำหรับ
 เข็มแรกต้องเข้าพบแพทย์ก่อน
 

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ เอ จำนวน 2 เข็ม 

2,800.- 

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี จำนวน 1 เข็ม 

750.-

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี จำนวน 3 เข็ม  

1,990.-


โปรแกรมวัคซีนพิเศษ 

โปรแกรม

 ราคา 

เงื่อนไข

วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 เข็ม

950.-

1.การนัดฉีด Drive Thru สำหรับฉีดต่อเนื่องเข็มที่ 2 ขึ้นไป
(เข็มแรกจำเป็นต้องเข้าพบแพทย์ OPD ก่อนเท่านั้น)  

วัคซีนป้องกันบาดทะยัก จำนวน 1 เข็ม

700.-งื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน  2563
2. สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม – 30 กันยายน  2563 เวลา 8.00-16.00 น.
3. อัตราค่าบริการข้างต้นรวมค่าบริการ แต่ยังไม่รวมค่าแพทย์
4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด


ขั้นตอนก่อนรับบริการ
1.เพื่อความสะดวก กรุณาลงทะเบียนและชำระเงินก่อนเข้ารับบริการฉีดวัคซีน
2.เมื่อชำระเงินเรียบร้อย จะได้รับหลักฐานใบยืนยันการสั่งซื้อส่งให้อัตโนมัติผ่านทางอีเมล
3.เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับเพื่อทำการยืนยันนัดหมายวันที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีน
4.กรณีต้องการใบรับรองแพทย์สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมเอกสาร และจะได้รับในวันเข้ารับบริการ

ขั้นตอนในวันเข้ารับบริการ
1.เข้ารับบริการฉีดวัคซีน ณ จุดบริการ Drive Thru ลานน้ำพุด้านหน้า โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
2.แสดงหน้าจอหลักฐานยืนยันการสั่งซื้อที่ได้รับทางอีเมล พร้อมบัตรประชาชนแก่เจ้าหน้าที่
3.วัดไข้ ซักประวัติก่อนเข้ารับบริการ เพื่อบันทึกประวัติการรับวัคซีน
4.เข้ารับการฉีดวัคซีนโดยทีมพยาบาล ณ จุดบริการ สะดวก ปลอดภัย ไม่ปะปน
5.รับเอกสารคำแนะนำหลังการฉีดวัคซีน เสร็จสิ้นขั้นตอนบริการภายในเวลา 15 นาที

สนใจรับบริการ ลงทะเบียนคลิก >> https://bit.ly/31CI1XJ


สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล เปาโล โชคชัย 4
โทร. 02 514 4141
Line official account :Paolochokchai4
Line ID :@paolochokchai4

เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม สำหรับผู้ที่มีประวัติการแพ้ไข่ ไม่สามารถเข้ารับบริการได้ - +
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 2 เข็ม สำหรับผู้ที่มีประวัติการแพ้ไข่ ไม่สามารถเข้ารับบริการได้ - +
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 4 เข็ม Family ( รับเพิ่มส่วนลด Paolo Silver Card ) สำหรับผู้ที่มีประวัติการแพ้ไข่ ไม่สามารถเข้ารับบริการได้ - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4