โปรแกรมตรวจสุขภาพไปทำงานประเทศเกาหลี
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
22-มิ.ย.-2563 ถึง 31-ธ.ค.-2563
ประเทศเกาหลี ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศเป้าหมายของหลาย ๆ คนในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ เนื่องจาก มีอัตราการจ้างงานค่อนข้างสูง เปิดรับสมัครงานในหลายตำแหน่ง ผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจ จึงทำให้หลาย ๆ คนที่อยากไปทำงานต่างประเทศเลือกประเทศเกาหลีเป็นจุดหมายในการเดินทางไปทำงาน แต่ถึงแม้จะมีข้อดีในส่วนของอัตราการจ้างงานแต่สิ่งที่ประเทศเกาหลีให้ความสำคัญ ในการคัดเลือกบุคคลไปทำงานต่อก็คือ เรื่องของสุขภาพ และโรคประจำตัวต่าง ๆ นั่นเอง เพราะการทำงานแต่ละอย่างนั้นนอกเหนือจากประสบการณ์และทักษะการเรียนรู้ของแต่ละคนแล้ว ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย ก็เป็นสิ่งที่ผู้จ้างงานต่างก็ให้ความสำคัญ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้สมกับผลตอบแทน 

รายการตรวจสุขภาพโปรแกรมตรวจสุขภาพไปทำงานประเทศเกาหลี 
1.CBC ( ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด )
2.Blood Group , RH ( หมู่เลือด )
3.MALARIA ( ตรวจหาเชื้อมาลาเลีย )
4.UA ( ตรวจปัสสาวะทั่วไป )
5.STOOL ( ตรวจอุจจาระ )
6.HBsAg ( ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี )
7.VDRL , TPHA ( ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส )
8.CXR ( เอกซเรย์ปอด )
9.CHOL ( ตรวจไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด )
10.SGOT,SGPT,GGT ( ตรวจการทำงานของตับ )
11.ตรวจเสมหะ AFB
12.ตรวจวัดสายตา ตรวจตาบอดสี
13.Pregnancy Test ตรวจปัสสาวะหาการตั้งครรภ์ ( ผู้หญิง )
14.ตรวจร่างกายโดยแพทย์ 

เอกสารเข้ารับบริการ
1.พาสปอร์ต และบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาเอกสาร อย่างละ 1ชุด
2.รูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 4 ใบ
3.สามารถรอรับผลการตรวจร่างกายได้ภายใน 4 ชั่วโมง 


หมายเหตุ 
1.เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 เพิ่มใบรับรองแพทย์ ( Medical Certificate ) ที่ระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง เพื่อประกอบการยื่นขอตรวจลงตรา Visa เข้าทำงานประเทศเกาหลี นอกเหนือจากหนังสือรับรองการตรวจสุขภาพแบบ ค.
2.ผู้รับบริการต้องงดอาหารและเครื่องดื่ม เช่น น้ำอัดลม ชา กาแฟ เครื่องดื่มชูกำลัง หลังเที่ยงคืน หรือ ก่อนเจาะเลือดอย่างน้อย 7 – 8 ชั่วโมง ( สามารถจิบน้ำเปล่าได้ )
3.สำหรับผู้รับบริการที่ต้องใช้แว่นสายตา ให้นำแว่นสายตามาด้วย
4.สุภาพสตรีที่มีประจำเดือนให้เลื่อนวันตรวจ จนกว่าประจำเดือนจะหายเป็นปกติ
5.หากต้องการตรวจสุขภาพตั้งแต่ 50 ท่านขึ้นไป ทางโรงพยาบาลมีบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 

สอบถามรายละเอียด
ศูนย์ตรวจสุขภาพไปทำงานต่างประเทศ
อาคาร 4 ชั้น 2 โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
โทร.02-514-4141 ต่อ 2312,2315