ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ราคา 700 บาท
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
22-มิ.ย.-2563 ถึง 31-ธ.ค.-2563
โปรแกรมตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
เพื่อทำการต่อ Visa , Work Permit ประเทศลาว กัมพูชา เมียนมา


รายการตรวจ
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ ( Physical Examination )
เอกซเรย์ปอดและหัวใจ ( Chest X-ray )
โรคเรื้อน ( Leprosy )
วัณโรคระยะอันตราย ( Dangerous phase tuberculosis )
โรคยาเสพติดให้โทษ ( Drug Testing )
โรคพิษสุราเรื้อรัง ( Alcoholism )
โรคเท้าช้าง ( Elephantiasis )
โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3 ( Syphilis in stage 3 )
ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก ( Outpatient hospital fees )
ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ ( Other medical fees )

ราคา 700.-


หมายเหตุ
1.ผู้รับบริการต้องงดอาหารและเครื่องดื่ม เช่น น้ำอัดลม ชา กาแฟ เครื่องดื่มชูกำลัง หลังเที่ยงคืน หรือ ก่อนเจาะเลือดอย่างน้อย 7 – 8 ชั่วโมง ( สามารถจิบน้ำเปล่าได้ )
2.เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด

สอบถามรายละเอียด
ศูนย์ตรวจสุขภาพไปทำงานต่างประเทศ
อาคาร 4 ชั้น 2 โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
โทร.02-514-4141 ต่อ 2312