โปรแกรมตรวจสุขภาพ All You Can Check 2023
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
10-พ.ย.-2565 ถึง 31-มี.ค.-2566

All You Can Check
จ่ายเพียงครั้งเดียว ตรวจซ้ำได้ตลอดทั้งปี

รับฟรี แบรนด์ซุปไก่สกัด 1 เเพ็ค การตรวจสุขภาพ 
เป็นเรื่องสำคัญ  
เพราะมีโรคหลายชนิดที่เกิดขึ้นที่ร่างกายไม่แสดงอาการ แต่แฝงเป็นภัยเงียบคุกคามสุขภาพ การตรวจสุขภาพจึงมีเป้าหมายสำคัญ คือการค้นหาโรคที่ซ่อนอยู่โดยที่ร่างกายยังไม่แสดงอาการผิดปกติ และค้นหาพฤติกรรมเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง  เพื่อหาแนวทางป้องกันและรับคำแนะนำการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสั่งซื้อตั้งเเต่ 11 พฤศจิกายน 2565 - 31 มีนาคม 2566

เข้ารับบริการได้ถึง 30 เมษายน 2566
ตรวจร่างกายและปรึกษาแพทย์เงื่อนไข26 รายการ 36 รายการ
ชาย - หญิงชาย - หญิง
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ 
Physical Examination
เฉพาะครั้งแรก✔ ✔ 
ตรวจเฉพาะทางโดยสูตินรีแพทย์  
PV.by Gynecologist
เฉพาะครั้งแรก
สำหรับผู้หญิงสำหรับผู้หญิง
ตรวจเฉพาะทางโดยแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร 
GI
เฉพาะครั้งแรก


ตรวจเฉพาะทางโดยแพทย์โรคหัวใจ 
CARDIO
เฉพาะครั้งแรก


ตรวจเฉพาะทางโดยแพทย์ศัลยเเพทย์  
SURG
เฉพาะครั้งแรก สำหรับผู้หญิง สำหรับผู้หญิง  
ตรวจเฉพาะทางโดยเเพทย์กระดูกเเละข้อOrthoเฉพาะครั้งแรก


วัดความดันโลหิต ชีพจร 
Blood Pressire , Vital signs
ไม่จำกัด


ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 
Weight & Hight
ไม่จำกัด


ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย 
BMI
ไม่จำกัด


ตรวจประเมินระดับการมองเห็น 
VA
ไม่จำกัด


รายการตรวจทางห้องปฏิบัติการทั่วไป

เงื่อนไข
ชาย - หญิง ชาย - หญิง 
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
CBCไม่จำกัด


ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
Fasting Blood Sugar
ไม่จำกัด


ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
HbA1C
ไม่จำกัด


ตรวจระดับไขมันในเลือด
Cholesterol
ไม่จำกัด 

ตรวจระดับไขมันในเลือด
Triglyceride
ไม่จำกัด


ตรวจระดับไขมันในเลือด
HDLไม่จำกัด


ตรวจระดับไขมันในเลือด
LDLไม่จำกัด


ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGOT(AST)
ไม่จำกัด


ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGPT(ALT)
ไม่จำกัด


ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
ALP
ไม่จำกัด


ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
B.U.Nไม่จำกัด


ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
Creatinine
ไม่จำกัด


ตรวจหากรดยูริคในเลือด
Uric Acid
ไม่จำกัด


ตรวจปัสสาวะ
Urine Examination
ไม่จำกัด


รายการตรวจทางห้องปฏิบัติการเจาะลึก
เงื่อนไขชาย - หญิง ชาย - หญิง 
ตรวจหาเชื้อ เเละภูมิไวรัสตับอักเสบ บี 
HBs Ag
ไม่จำกัด


ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบ บี 
Anti HBs
ไม่จำกัด


ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ 
Alpha-Fetoprotine
ไม่จำกัด


ตรวจหามะเร็งลำไส้ 
CEA
ไม่จำกัด


ตรวจหาเชื้อ H.Pylori ในกระเพาะอาหาร
H.Pylori
1 ครั้งต่อปี


ตรวจไทรอยด์
TSH
1 ครั้งต่อปี


ตรวจไทรอยด์
FT4
1 ครั้งต่อปี


ตรวจไทรอยด์
FT3
1 ครั้งต่อปี


ตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก 
PSA
1 ครั้งต่อปี

สำหรับผู้ชาย
ตรวจหามะเร็งรังไข่
CA125
1 ครั้งต่อปี

สำหรับผู้หญิง
รายการตรวจเอ็กซเรย์
เงื่อนไขชาย - หญิง ชาย - หญิง 
เอ็กซเรย์ปอด 
Chest X-ray
ไม่จำกัด


ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 
(EKG)
ไม่จำกัด


ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง 1 ส่วน
Ultrasound Upper Abdomen
ไม่จำกัด
สำหรับผู้ชาย

ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง 1 ส่วน
Ultrasound Pelvis
ไม่จำกัด
สำหรับผู้หญิง

ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด 
Whole Abdomen
ไม่จำกัด 


ตรวจเอ็กซเรย์ข้อเข่า (ซ้าย-ขวา)
X-ray Both Knees : AP Lateral
ไม่จำกัด


ตรวจเอ็กซเรย์กระดูกสันหลัง 
X-ray Spine
ไม่จำกัด


รายการตรวจเฉพาะทางเจาะลึก
เงื่อนไขชาย - หญิง 
(เลือกได้ 1 รายการ)
ชาย - หญิง 
(เลือกได้ 3 รายการ)
ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
EST
1 ครั้งต่อปี


ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
Echo
1 ครั้งต่อปี


ตรวจภายใน และมะเร็งปากมดลูก
PV. Thin Prep
1 ครั้งต่อปี
สำหรับผู้หญิง
สำหรับผู้หญิง
ตรวจมะเร็งเต้านม
Digital Mammogram
1 ครั้งต่อปี
สำหรับผู้หญิง
สำหรับผู้หญิง
ตรวจความหนาเเน่นมวลกระดูก
BMD
1 ครั้งต่อปี


สิทธิพิเศษ รับเพิ่ม Privilege Gift

เงื่อนไขชาย - หญิง ชาย - หญิง 
คูปองอาหารรับประทานอาหาร ณ Black Canyon  
Complimentary Voucher
100.-
200.-
บัตรสมาชิกส่วนลดค่ารักษาพยาบาล Paolo Member Cardอายุ 1 ปีSilver CardGold Card
บริการ Telemedicine ปรึกษาเเพทย์ผ่านระบบออนไลน์TeleMedicine1 ครั้งต่อปี
ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่าย
คูปองส่วนลดค่าห้องพักกรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน 1 คืน (ไม่รวม ICU)Free Room Rate1 ครั้งต่อปี

ไม่มีค่าใช้จ่าย
บริการเรียกรถพยาบาลฉุกเฉินเมื่อมา Admit (ตามเงื่อนไขระยะทาง)Ambulance Service1 ครั้งต่อปี

ไม่มีค่าใช้จ่าย
ราคาเหมาจ่าย
6,990.-9,990.-เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. โปรแกรมตรวจสุขภาพ All You Can Check ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการ กรณี ตรวจครั้งที่ 2 เป็นต้นไปชำระค่าเเพทย์ตามจริง
2. ราคาโปรแกรมดังกล่าว ไม่รวมค่าเเพทย์ที่ปรึกษาเฉพาะทางอื่นๆ

3. โปรแกรมเหมาจ่าย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือสินค้าหรือบริการอื่นได้

4. กรณี พบความผิดปกติจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมคิดอัตราค่าบริการตามจริง

5. กรณี ทำการสั่งซื้อและชำระเงินแล้วไม่สามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลงหรือขอคืนเงินได้

6. กรุณา ระบุสาขาที่ต้องการเข้ารับบริการในขั้นตอนการสั่งซื้อ เเละไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาได้
7.เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะได้รับหลักฐาน เอกสารยืนยันการสั่งซื้อ (Confirm Order) ส่งให้อัตโนมัติผ่านทางอีเมล ใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันสิทธิ์ในวันที่เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ

8. โปรโมชั่นดังกล่าวจำหน่ายตั้งเเต่ 11 พฤศจิกายน 2565 - 31 มีนาคม 2566 เท่านั้น
9. 
ระยะเวลาการเข้ารับบริการครั้งแรก ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 และใช้บริการซ้ำได้ 1 ปี นับจากวันที่ใช้ครั้งแรก 

10. เงื่อนเป็นไปตามที่รพ.กำหนด
สอบถามรายละเอียด 
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 5 ชั้น 1

โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

โทร.02-514-4141 ต่อ 5160 - 5161

Line : @Paolochokchai4 

เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจสุขภาพ 26 รายการ (ชาย) - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพ 26 รายการ (หญิง) - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพ 36 รายการ (ชาย) - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพ 36 รายการ (หญิง) - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4