โปรแกรมตรวจสุขภาพ SPORT CHECK UP
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
14-พ.ค.-2567 ถึง 01-ม.ค.-2568
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
SPORT CHECK UP

ยิ่งออกกำลังกาย ยิ่งต้องตรวจเช็กสุขภาพ



การตรวจร่างกายสำหรับนักกีฬา เป็นการตรวจเพื่อประเมินสุขภาพโดยรวม สมรรถภาพทางกาย และความพร้อมในการเล่นกีฬา เพื่อช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงคัดกรองโรคที่อาจเป็นอันตราย และอาการป่วยหรือความผิดปกติที่ซ่อนเร้นอยู่ในร่างกายของนักกีฬา 
โปรแกรมตรวจสุขภาพ SPORT CHECK UP
รายการตรวจChildrenBasicAdvanceนักดำน้ำนักกอล์ฟ
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยเเพทย์Physical Examination





พบเเพทย์เฉพาะทางตรวจสุขภาพหัวใจConsult With Cardio




พบเเพทย์เฉพาะทางตรวจกระดูกเเละข้อ
Consult With Ortho





ตรวจวัดสัญญาณชีพVital Sign




ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย
BMI





ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
Weight & Hight





ตรวจวัดความสามารถในการมองเห็นVision Test




ตรวจสายตา สั้น ยาว เอียงShort Sight,Long Sight,Squinting




รายการตรวจห้องปฏิบัติการพื้นฐาน
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
CBC





ตรวจปัสสาวะ
Urine Examination





ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
Creatinine





ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
Fasting Blood Sugar





ตรวจเกลือเเร่Electrolyte




ตรวจระดับไขมันในเลือด
Cholesterol





ตรวจระดับไขมันในเลือด
Triglyceride





ตรวจระดับไขมันในเลือด
HDL





ตรวจระดับไขมันในเลือด
LDL





ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGOT (AST)





ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGPT (ALT)





ตรวจการทำงานของตับAlk Phophatase




ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
B.U.N





ตรวจระดับกรดยูริกUric




ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์FT3




ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์
FT4




ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์
TSH




ตรวจฮอร์โมนต่อมหมวกไต
DHEA-S




ตรวจการได้ยินAudiogram




ตรวจสมรรถภาพปอดLung Function Test




รายการตรวจเครื่องมือเฉพาะทาง
เอกซเรย์ปอด
Chest X-ray





ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
EKG




ตรวจเอกซเรย์เข่า 2 ข้างKnee x-ray




ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
EST
เลือกตรวจได้ 1 รายการเลือกตรวจได้ 1 รายการ


ตรวจอัลตร้าซาวด์หัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง
Echo


สิทธิพิเศษ
คูปองอาหารว่าง
Black Canyon Voucher
100.-100.-
100.-
100.-
100.-
ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
Hospital Service Charge - OPD





สมุดตรวจสุขภาพ
Medical Check Up Report





บัตรสมาชิกส่วนลด
Paolo Member CardSilver
Silver
Silver
Silver
Silver
ราคา2,500.-6,500.-12,500.-3,500.-3,500.-


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2. ไม่จำเป็นต้องซื้อแพคเกจหลักก่อนก็สามารถซื้อแพคเสริมได้
3. กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
4. โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้ 
5. โปรแกรมดังกล่าวต้องเข้ารับบริการตามสาขาที่เลือกซื้อเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาที่เข้ารับบริการได้
6. เมื่อซื้อโปรแกรมเเล้วไม่สามารถยกเลิก หรือคืนเงินได้ในทุกกรณี
7. กำหนดส่งเสริมการขายระหว่างวันนี้ - 31 ธันวาคม 2567
8. โปรแกรมดังกล่าวเข้ารับบริการภายในวันที่ 31 มกราคม 2568

9. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ. กำหนด


สอบถามรายละเอียด 
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 5 ชั้น 1

โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

โทร.02-514-4141 ต่อ 5160 - 5161

Line : @Paolochokchai4 

เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้ออกกำลังกาย Children - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้ออกกำลังกาย Basic - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้ออกกำลังกาย Advance - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับนักดำน้ำ - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับนักกอล์ฟ - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4