นพ. กวี ชินศาศวัต
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

อายุรแพทย์

นัดหมายแพทย์
นพ. ฐปน์วรรษ พิริยะพงษ์
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

อายุรแพทย์

นัดหมายแพทย์
นพ. ต่อศักดิ์ โหระวงศ์
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

อายุรแพทย์

นัดหมายแพทย์
นพ.ชยังกร ทนต์ประเสริฐ
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

อายุรแพทย์ระบบประสาท ชำนาญการด้านสมองและระบบประสาท

นัดหมายแพทย์
นพ.ปกรณ์ จิตรชัยวรพันธ์
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

อายุรแพทย์

นัดหมายแพทย์
นพ.พชร พารักษา
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

อายุรแพทย์ เฉพาะทางด้านโรคติดเชื้อ

นัดหมายแพทย์
นพ.ไพโรจน์ เพชรกระจายแสง
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

อายุรแพทย์

นัดหมายแพทย์
นพ.วรวิทย์ ชัยวิริยะวงศ์
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

อายุรเเพทย์ เฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง

นัดหมายแพทย์
พญ.วิชนี บัญญัติวรกุล
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

อายุรแพทย์

นัดหมายแพทย์