นพ. ต่อศักดิ์ โหระวงศ์

อายุรแพทย์

วุฒิบัตร

อายุรกรรม
วัน เวลา
จันทร์ 08:00 - 20:00
อังคาร 08:00 - 20:00
พุธ 08:00 - 20:00
พฤหัสบดี 16:00 - 20:00
ศุกร์ 08:00 - 20:00
อาทิตย์ 08:00 - 20:00
ในการรักษาคนไข้ หมอจะคำนึงถึงคนไข้ในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสภาพร่างกายที่ดูแลรักษาด้วยความเอาใจใส่ เต็มที่กับการรักษา ในขณะเดียวกันเราก็ต้องเยียวยาทางด้านสภาพจิตใจของคนไข้ไปด้วย เพื่อให้คนไข้ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด

พรั่งพร้อมด้วยประสบการณ์…สู่การรักษาที่มั่นใจ


นพ.ต่อศักดิ์สำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศึกษาต่อเฉพาะทางอายุรแพทย์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และด้วยการทำงานดูแลรักษาคนไข้มากว่า 23 ปี คนไข้จึงเชื่อมั่นได้ว่า จะได้รับการดูแลรักษาจากคุณหมอที่มากด้วยประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญที่พรั่งพร้อม ดูแลรักษาด้วยจิตวิญญาณการเป็นหมอ ที่อยากจะเห็นคนไข้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง รวมทั้งการดูแลรักษาอย่างมืออาชีพ คนไข้จึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลรักษาอย่างดีที่ที่สุดจากคุณหมอผู้ทรงคุณวุฒิและมากประสบการณ์


ดูแลด้วยหัวใจ…พร้อมให้คำแนะนำที่เข้าใจคนไข้


ในการดูแลคนไข้ การพูดคุยอย่างเข้าอกเข้าใจ เอาใจใส่ทุกรายละเอียด จะทำให้คนไข้รู้สึกได้ว่าไม่ได้โดดเดี่ยว ทุกครั้งในการตรวจรักษาหมอจะให้เวลาในการพูดคุยกับคนไข้เสมอ เพื่อให้คนไข้คลายความกังวล และอธิบายให้เข้าใจถึงกระบวนการรักษาว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง คนไข้จะได้รู้ว่าเราจะดูแลรักษาสุขภาพเขาไปในทิศทางไหน จะได้มีความเข้าใจที่ตรงกัน นำไปสู่การรักษาร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งให้คำแนะนำคนไข้อย่างใกล้ชิด เหมือนเป็นมิตรที่จะคอยเคียงข้างดูแลสุขภาพด้วยความปรารถนาดี โดยคุณหมอถือเป็นคุณหมอยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ ซึ่งคุณหมอเองมีวิธีการดูแลสุขภาพตัวเองอย่างดี เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องการดูแลสุขภาพ เพราะตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน เพื่อให้คนไข้เห็นผลลัพท์ที่ดีในการดูแลตัวเองให้มีสุขภาพที่ดี อย่างยั่งยืน

ป้องกันดีกว่ารักษา…ตอบโจทย์ตรงใจ คนวัยทำงาน


คงเป็นเรื่องที่ดีไม่น้อยที่เราสามารถป้องกันตนเองจากโรคภัยไข้เจ็บที่จะมาทำลายสุขภาพของเรา ด้วยความเข้าใจคนวัยทำงานอย่างเรา คุณหมอจึงเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษา โดยการฉีดวัคซีนก็ถือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถเป็นเกราะป้องกันการเจ็บป่วยได้ เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนไข้เลือดออก โดยคุณหมอจะแนะนำและให้ข้อมูลถึงประโยชน์จากการฉีดวัคซีน เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันไข้หวัดใหญ่ ต้องฉีดทุกปีเนื่องจากสายพันธุ์ของไวรัสที่แตกต่างกันในแต่ละปี ซึ่งคุณหมอจะให้คำแนะนำแบบเฉพาะที่เหมาะกับแต่ละบุคคคล แต่ละอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับตัวคนไข้เอง