นพ.ปกรณ์ จิตรชัยวรพันธ์

อายุรแพทย์

วุฒิบัตร

นพ.ปกรณ์ จิตรชัยวรพันธ์
วัน เวลา
จันทร์ 08:00 - 20:00
อังคาร 08:00 - 20:00
พุธ 08:00 - 20:00
อาทิตย์ 08:00 - 20:00