นพ. ฐปน์วรรษ พิริยะพงษ์

อายุรแพทย์

วุฒิบัตร

อายุรกรรม
วัน เวลา
จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00
เสาร์ 08:00 - 17:00