พญ.วิชนี บัญญัติวรกุล

อายุรแพทย์

วุฒิบัตร

อายุรกรรม
วัน เวลา
จันทร์ 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00
เสาร์ 10:00 - 15:00
อาทิตย์ 08:00 - 16:00
คนไข้ทุกคนล้วนอยากหายดีจากอาการเจ็บป่วย คุณหมอจึงทุ่มเท ดูแลรักษาคนไข้ด้วยใจที่ปรารถนาอยากจะเห็นคนไข้กลับมามีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงอีกครั้ง คุณหมอจึงมุ่งมั่นทำหน้าที่ตรงนี้อย่างดีที่สุดในทุกๆ วันเจ็บป่วยทั่วไปและเฉียบพลัน…รักษาอย่างทันท่วงที

การดูแลรักษาคนไข้กลุ่มเจ็บป่วยทั่วไปและเฉียบพลัน เช่น ไข้หวัด ท้องเสีย ผื่นขึ้น ปวดหัว ฯลฯ คุณหมอจะดูแลรักษาคนไข้ด้วยความรวดเร็ว ให้ยาที่เหมาะสมกับความเจ็บป่วย เพื่อให้คนไข้เข้าถึงการรักษาอย่างทันท่วงที คนไข้ที่เป็นโรคแบบเฉียบพลันในเบื้องต้นอาจมีอาการที่ไม่รุนแรงมากนัก แต่ก็ไม่ควรมองข้าม เพราะหากปล่อยไว้อาการอาจลุกลามได้ จึงควรรีบมาพบหมอเพื่อทำการตรวจรักษาตั้งแต่แรกเริ่ม ซึ่งการรักษาคนไข้กลุ่มนี้จะแตกต่างจากการรักษาคนไข้กลุ่มโรคเรื้อรังตรงที่โรคเฉียบพลันนั้นต้องใช้ความเชี่ยวชาญ การวินิจฉัยโรคอย่างตรงจุด และให้การรักษาอย่างรวดเร็วเพื่อหยุดการดำเนินไปของโรค ส่วนกลุ่มเรื้อรังจะเน้นการรักษาที่ค่อยเป็นค่อยไป แต่การรักษาจะมีประสิทธิภาพได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือในการรักษาจากคนไข้ด้วย จึงจะทำให้คนไข้มีอาการที่ดีขึ้นและหายจากอาการเจ็บป่วย

โรคเรื้อรัง…การรักษาที่คนไข้ต้องให้ความร่วมมือ

การดูแลรักษาคนไข้กลุ่มที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดัน ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด ให้ข้อมูลการรักษาอย่างครบถ้วน และให้กำลังใจคนไข้อยู่เสมอ เพราะคนไข้กลุ่มนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษายาวนาน คุณหมอจึงต้องมีการวางแผนการรักษาอย่างชัดเจน อธิบายให้คนไข้มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคของตนเอง เพื่อคนไข้จะได้ปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง ดังนั้น คนไข้ ครอบครัวต้องใส่ใจและให้ความร่วมมือในการรักษา ทานยาอย่างสม่ำเสมอ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้เหมาะสม เพื่อผลลัพธ์ทางการรักษาที่มีประสิทธิภาพ

การให้กำลังใจ… เป็นภูมิต้านทานโรคชั้นยอด

ในการดูแลรักษาคนไข้ไม่ว่าจะเป็นคนไข้กลุ่มเจ็บป่วยทั่วไปและเฉียบพลันหรือคนไข้กลุ่มที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง หมอจะทำการรักษาควบคู่ไปกับการให้กำลังใจ กำลังใจสำหรับคนไข้ถือเป็นยาชั้นยอดที่จะทำให้คนไข้มีภูมิต้านทานในการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ คุณหมอจึงต้องมีการพูดคุยกับคนไข้อยู่เสมอ สอบถามอาการ รวมทั้งถามไถ่ถึงชีวิตความเป็นอยู่และเรื่องทั่วไป เพื่อให้คนไข้รู้สึกผ่อนคลายไม่เครียดกับการเจ็บป่วยมากจนเกินไป รวมทั้งคุณหมอจะ แนะนำให้ญาติคอยให้กำลังใจคนไข้อยู่เสมอ คนไข้จะได้มีแรงผลักดันในการเผชิญกับโรค เพราะครอบครัวถือเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับคนไข้