นพ. กวี ชินศาศวัต

อายุรแพทย์

วุฒิบัตร

อายุรกรรม
วัน เวลา
จันทร์ 09:00 - 15:00
อังคาร 09:00 - 15:00
พุธ 09:00 - 15:00
พฤหัสบดี 09:00 - 15:00
ศุกร์ 09:00 - 15:00
เสาร์ 09:00 - 15:00
อาทิตย์ 09:00 - 15:00
การมีสุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา เป้าหมายของคุณหมอจึงเป็นการดูแลรักษาคนไข้ให้กลับมามีสุขภาพที่ดีอีกครั้ง ด้วยความเชี่ยวชาญของคุณหมอที่มีประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพคนไข้มากว่า 30 ปี คนไข้จึงสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการที่ประทับใจและได้รับการรักษาอย่างดีที่สุด

ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ…มุ่งมั่นรักษาแบบองค์รวม


นพ.กวี ชินศาศวัต คุณหมอผู้เชี่ยวชาญในการรักษาโรคทางด้านอายุรกรรม ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการดูแลรักษาคนไข้ ด้วยจิตวิญญาณการเป็นหมอที่เต็มเปี่ยม เพื่อให้คนไข้ได้รับการรักษาที่ดีที่สุด นอกจากยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นแนวทางในการทำงานแล้ว คุณหมอยังมีปณิธานอันแรงกล้าที่จะใช้ความรู้ความสามารถในการดูแลสุขภาพของคนไข้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี คุณหมอกวีมีการวางแผนและออกแบบการรักษาให้เหมาะสมกับคนไข้ในแต่ละรายเพื่อให้การรักษานั้นเกิดประสิทธิภาพอย่างสมบูรณ์ที่สุด โดยเน้นการรักษาแบบองค์รวมคือการรักษาทั้งด้านร่างกายและด้านจิตใจไปพร้อมๆ กัน เพราะเมื่อคนไข้มีร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่แข็งแกร่งแล้ว องค์รวมของสุขภาพก็จะแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอก

ดูแลอย่างจริงใจจากรุ่นสู่รุ่น…จนกลายเป็นหมอประจำครอบครัว


จากการที่หมอกวีเป็นคนที่เข้าใจธรรมชาติของคนไข้ มุ่งมั่นในการรักษา และเอาใจใส่คนไข้ในทุกรายละเอียด ทำให้คนไข้เกิดความประทับใจ ตั้งแต่การซักประวัติคนไข้อย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกครั้งเพื่อให้เข้าใจพฤติกรรม ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต และธรรมชาติของคนไข้ให้ได้มากที่สุด เพื่อการวินิจฉัยขั้นต้นที่แม่นยำ รวมทั้งกระบวนการตรวจรักษาที่ได้คุณภาพ มุ่งหวังให้คนไข้ได้รับการรักษาอย่างดีและมีมาตรฐาน เพื่อให้หายจากอาการเจ็บป่วย อีกทั้งยังยินดีให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามด้านสุขภาพของคนไข้อย่างเป็นกันเอง เพื่อให้คนไข้เข้าใจและคลายความกังวลให้ได้มากที่สุด ด้วยการดูแลคนไข้ดุจคนในครอบครัว จึงเกิดเป็นการบอกต่อปากต่อปาก และส่งต่อความปรารถนาดีต่อคนในครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น ที่ต้องการจะเห็นคนที่รักและห่วงใยได้รับการดูแลสุขภาพจากหมอที่เป็นมากกว่าหมอรักษาโรคทั่วไป แต่ยังเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพชั้นครู ที่จะให้คำแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร หรือแม้แต่การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพทางด้านจิตใจ จนเกิดสายใยแห่งความผูกพันระหว่างหมอกวีกับคนไข้ที่จะมอบและแบ่งปันความปรารถนาดี เปรียบเสมือนมีหมอส่วนตัว และหมอประจำครอบครัวที่สามารถไว้วางใจฝากสุขภาพให้ดูแล