โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy Lady สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
24-เม.ย.-2567 ถึง 30-มิ.ย.-2567

 Healthy Lady

สุขภาพดีอย่างมั่นใจ ทุกไลฟ์สไตล์ของคุณผู้หญิง

โรคทางนรีเวช (Gynecological diseases) เป็นกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ของคุณหญิง ซึ่งรวมถึงโรคที่เกิดขึ้นในอวัยวะเพศหญิง มดลูก รังไข่ และท่อนำไข่
ซึ่งโรคเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย จิตใจ และคุณภาพการใช้ชีวิตประจำวันของคุณผู้หญิงได้

โปรแกรมตรวจสุขภาพราคา (บาท)
ตรวจมะเร็งปากมดลูก พร้อมอัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่
Thin Pep + Ultrasound Pevis
2,590.-
ตรวจมะเร็งเต้านมพร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม
Digital mammogram + U/S Breast
2,590.-
ตรวจอัตร้าซาวด์ช่องท้อง ส่วน
Ultrasound  Abdomen  1 Part
1,900.-
โปรแกรมตรวจมะเร็งหญิง Premium

พิเศษ เมื่อซื้อโปรแกรมตรวจมะเร็งหญิง Premium
รับเพิ่ม ชุดตรวจสุขภาพ มูลค่า 2,200 บาท

รายการชุดตรวจสุขภาพ
● ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
● ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar
● ตรวจหน้าที่การทำงานของไต Creatinine
● ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGPT (ALT)
● ตรวจระดับไขมันในเลือด LDL
● ตรวจปัสสาวะ Urine Examination (UA)
Thin Pep +Ultrasound Pevis+Digital mammogram
4,900.-เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1.โปรแกรมดังกล่าวรวมค่าบริการและค่าแพทย์
2.ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2567
3.ระยะเวลาเข้ารับบริการตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2567
4.กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
5.โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้
6.เมื่อทำการชำระเงินแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้
7.โปรแกรมดังกล่าวสำหรับสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพเท่านั้น
8.สามารถใช้บริการได้ที่สาขาที่ท่านเลือกซื้อเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาที่เข้ารับบริการได้
9. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ. กำหนด


สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ตรวจสุขภาพ  โรงพยาบาลเปาโล เกษตร 
โทร. 02 1500 900 ต่อ 5129
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
Line ID : @plkins

เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
ตรวจมะเร็งปากมดลูก พร้อมอัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่ สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ - +
ตรวจมะเร็งเต้านมพร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ - +
ตรวจอัตร้าซาวด์ช่องท้อง 1 ส่วน สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ - +
โปรแกรมตรวจมะเร็งหญิง Premium สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร