โปรแกรมวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก สำหรับเด็ก
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
25-เม.ย.-2567 ถึง 30-พ.ย.-2567
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก สำหรับเด็ก
ใครควรได้รับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV บ้าง CDC ของประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำให้ทุกคนที่ช่วงอายุ 11-12 ปี และได้รับ 2 เข็มในกลุ่มอายุน้อยกว่า 15 ปี โดยเข็มแรกและเข็มที่สองห่างกันอย่างน้อย 6 เดือน ในช่วงอายุตั้งแต่ 15-26 ปีควรรับ 3 เข็ม ในผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันร่างกายต่ำตั้งแต่อายุ 9-26 ปี ควรได้รับ 3 เข็ม เช่นเดียวกัน
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี (เด็กอายุ 9 - 14 ปี) 

โปรแกรมวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก Gadasil 4 สายพันธุ์    จำนวน 2 เข็ม ราคา 6,000 บาท
โปรแกรมวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก Gadasil 9 สายพันธุ์    จำนวน 2 เข็ม  ราคา 14,500 บาท

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. ราคาโปรแกรมดังกล่าว ยังไม่รวมรวมค่าบริการและค่าแพทย์
2. กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการส่วนเพิ่มตามจริง
3. การเข้ารับการฉีดอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์ที่ปรึกษา
4. ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันนี้  - 30 พฤศจิกายน 2567
5. ระยะเวลาเข้ารับบริการภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567
6. สามารถเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเด็ก โทร.021500900 ต่อ 5121
7. สามารถเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลเปาโล เกษตร เท่านั้น
8. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ. กำหนด

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ตรวจสุขภาพเด็ก โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โทร. 02 1500 900 ต่อ 5121
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset