โปรแกรมตรวจสุขภาพ “Happy Hour Cardio”
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
01-พ.ค.-2567 ถึง 31-ส.ค.-2567
“Happy Hour Cardio”
เพราะ “หัวใจ” เป็นอวัยวะที่ทำงาน 24 ชั่วโมง และยังมีผลต่อการทำงานของอวัยวะอื่น ๆ ในร่างกายอีกด้วย การตรวจสมรรถภาพการทำงานของ หัวใจ จึงเป็นเรื่องสำคัญ แต่เราจะเลือกตรวจแบบไหนให้เหมาะกับเรา และการตรวจแต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร อ่านต่อเพิ่มเติม คลิก
หัวใจ

เข้ารับบริการได้เฉพาะวันพุธและพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.เท่านั้นและต้องทำการนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ 7 วัน


โปรแกรม
ราคา(บาท)
โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง(Echo) รับเพิ่มทันที EKG (ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ)
2,990.-
โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST) รับเพิ่มทันที EKG (ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ)
2,990.-
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. โปรแกรมดังกล่าว รวมค่าบริการและค่าแพทย์แล้ว
2. โปรแกรมนี้สามารถเข้ารับบริการได้เฉพาะวันพุธและพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.เท่านั้น และต้องทำการนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ 7 วัน
3. โปรแกรมนี้ตรวจโดย พญ.ฐิศิรักน์ ฉินนะโสต (อายุรแพทย์หัวใจ)
4. กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการส่วนเพิ่มตามจริง
5. ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2567
6. สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2567
7. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด โอนสิทธิ์ หรือสินค้าและบริการอื่นๆ
8. สามารถเข้ารับบริการได้ที่ คลินิกอายุรกรรม ต่อ 5113
9. โปรแกรมดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
10. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ. กำหนด


สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
แผนก อายุรกรรม โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โทร. 02 1500 900 ต่อ 5113
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset
 

เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
HAPPY HOUR CARDIO โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง (Echo) เข้ารับบริการได้เฉพาะวันพุธและพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.เท่านั้นและต้องทำการนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ 7 วัน - +
Happy Hour Cardio โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST) เข้ารับบริการได้เฉพาะวันพุธและพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.เท่านั้นและต้องทำการนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ 7 วัน - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร