โปรแกรมวัคซีนป้องกันงูสวัด SHINGRIX INJECTION
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
01-พ.ค.-2567 ถึง 31-ธ.ค.-2567
วัคซีนป้องกันงูสวัด SHINGRIX INJECTION

โรคงูสวัด ป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน
"โรคงูสวัด" เป็นโรคที่พบได้บ่อยขึ้นตามอายุ หรือปัจจัยอื่นๆ เช่น โรคประจำตัว ซึ่งส่งผลให้อาการปวด และภาวะแทรกซ้อนของผู้สูงวัยก็มักจะรุนแรงและมีอาการยาวนานกว่าผู้มีอายุน้อยกว่า ปัจจุบัน มีวัคซีนป้องกันโรคงูสวัดที่จะช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ โดยแนะนำให้ฉีดในผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังหรือมีโรคอื่นๆ ที่ทำให้ภูมิต้านทานไม่แข็งแรงอาจเข้ารับการฉีดวัคซึนก่อนอายุ 60 ปีหรือตามคำแนะนำของแพทย์ โดยข้อมูลในปัจจุบันพบว่า การฉีดวัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้ดีที่สุดประมาณ 10 ปี นับจากวันที่ฉีด อย่างไรก็ดี การฉีดวัคซีนไม่ได้หมายความถึงจะไม่ทำให้เป็นโรคงูสวัดเลย แต่สามารถลดอุบัติการณ์ของการเกิดโรคหรือหากเกิดโรคก็อาจช่วยลดความรุนแรงของอาการได้


โปรแกรมวัคซีนป้องกันงูสวัด SHINGRIX INJECTION

จำนวน 2 เข็ม ราคา 12,900.-


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1.โปรแกรมวัคซีนดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว
2.กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการส่วนเพิ่มตามจริง
3.ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด โอนสิทธิ์ หรือสินค้าและบริการอื่นๆ
4.สามารถเข้ารับบริการได้ที่ แผนกอายุรกรรม ต่อ 5113
5.ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2567
6. สามารถเข้ารับบริการได้ภายในวันที่ 31 มกราคม 2568

7.เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด


สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
แผนก อายุรกรรม โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โทร. 02 1500 900 ต่อ 5113
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset