โปรแกรมอัลตร้าซาวด์ภาวะไขมันเกาะตับ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
18-เม.ย.-2567 ถึง 31-ธ.ค.-2567

อัลตร้าซาวด์ภาวะไขมันเกาะตับ


ลด ละ เลิกทำสิ่งเหล่านี้...ที่ทำร้ายตับ

1. ลดการกินของหวาน ของมัน สิ่งที่ทำให้เสี่ยงน้ำหนักตัวเกิน
2. เลิกสูบบุหรี่ ทั้งบุหรี่ทั่วไปและบุหรี่ไฟฟ้า ไม่อยู่ในสถานที่ที่ต้องได้รับควันบุหรี่จากผู้อื่น
3. หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
4. เลิกใช้สารเสพติดต่างๆ และยาฆ่าแมลง 
5. เลิกกินยาหรือสมุนไพรโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
อ่านต่อเพิ่มเติม คลิกโปรแกรมอัลตร้าซาวด์ภาวะไขมันเกาะตับ (U/S ELASTO FATTY LIVER)
ราคา 3,200 บาท


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1.โปรแกรมอัลตร้าซาวด์ภาวะไขมันเกาะตับ (US ELASTO FATTY LIVER) ดังกล่าวรวมค่าบริการและค่าแพทย์แล้ว
2.กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการส่วนเพิ่มตามจริง
3. ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 257
4. ระยะเวลาในการเข้ารับบริการตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2568

5.โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด โอนสิทธิ์ หรือสินค้าและบริการอื่นๆ
6.กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ แผนก อายุรกรรม โรงพยาบาลเปาโล เกษตร โทร. 02 1500 900 ต่อ 5113
7.สามารถเข้ารับบริการได้ที่คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลเปาโล เกษตร เท่านั้น
8.เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
แผนก อายุรกรรม โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โทร. 02 1500 900 ต่อ 5113
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมอัลตร้าซาวด์ภาวะไขมันเกาะตับ - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร