โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
30-ก.ย.-2566 ถึง 31-ธ.ค.-2567

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ


PAOLO HEART LIFE บริการให้คำปรึกษา ดูแล รักษา ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัย เพื่อค้นหาความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจในระยะเริ่มต้น เพื่อการวางแผนป้องกัน และรับมือกับอาการ/ภาวะต่างๆ ของ
โรคหัวใจ

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG

ตรวจหัวใจขณะออกกำลังกาย EST

ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ECHO


(โปรดอ่านเงื่อนไข รายละเอียดก่อนสั่งซื้อและเข้ารับบริการ)
โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST
โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย

พบแพทย์เฉพาะทาง ตรวจสุขภาพหัวใจ

Cardio

ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย

Exercise Stress Test

ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก

Hospital Service Charge - OPD

ราคา (บาท)2,990.-

หมายเหตุ

การตรวจหัวใจแบบ EST : เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ 40 ปีขึ้นไป ทั้งที่ไม่มีและมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ตีบ เช่น ผู้สูบบุหรี่จัด ผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดสูง ผู้ป่วยเบาหวาน และผู้ป่วยความดันโลหิตสูง หรือผู้ที่มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกบ่อยๆ จากการออกแรงหรือออกกำลังกาย
*ข้อจำกัดในการตรวจหัวใจแบบ EST : ไม่สามารถเห็นโครงสร้างของหัวใจได้ ไม่เหมาะกับผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อต่างๆ และผู้ที่อายุมาก

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ EST

1. งดอาหารและเครื่องดื่มก่อนทำการทดสอบ 2-3 ชั่วโมง มื้อสุดท้ายควรงดอาหารมัน งดดื่มชา กาแฟและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

2. สามารถรับประทานยาประจำในวันที่มาตรวจได้ตามปกติ **ควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับยาที่รับประทานเป็นประจำก่อนเข้ารับการตรวจ**

3. กรุณานำยาที่รับประทานเป็นประจำหรือจดรายการยามาด้วย

4.ควรสวมหรือเตรียมชุดกีฬาและรองเท้าผ้าใบที่เหมาะสมกับการออกกำลังกาย
โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูง ECHO
โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูง
พบแพทย์เฉพาะทาง ตรวจสุขภาพหัวใจ
Cardio
ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนความถื่สูง
Echo Cardiogram
ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
Hospital Service Charge - OPD
ราคา (บาท)2,990.-

หมายเหตุ

การตรวจหัวใจแบบ Echo : เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหอบ เหนื่อย หายใจลำบาก และผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ
*ข้อจำกัดในการตรวจหัวใจแบบ Echo : ตรวจดูได้เฉพาะโครงสร้างหัวใจ แต่จะไม่เห็นเส้นเลือดหัวใจ และอาจมองเห็นไม่ชัดเจนในผู้ที่อ้วนมาก เพราะไขมันอาจขัดขวางคลื่นความถี่สูงเงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. โปรแกรมดังกล่าวรวมค่าบริการและค่าแพทย์เรียบร้อยแล้ว
2. ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567
3. ระยะเวลาเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568
4. กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
5. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการได้ที่ คลินิกอายุรกรรม โทร. 02 1500 900 ต่อ 5113
6. โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้
7. โปรแกรมดังกล่าว ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น
8. เงื่อนไขเป็นไปตามรพ.กำหนด


สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
แผนก อายุรกรรม โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โทร. 02 1500 900 ต่อ 5113
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset


เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST - +
โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูง ECHO - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร