โปรแกรมตรวจเบาหวาน
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
22-มี.ค.-2566 ถึง 31-ธ.ค.-2567

โปรแกรมตรวจคัดกรองเบาหวาน

เบาหวาน เรื่องหวาน ๆ ที่ไม่หวาน

โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus) มีสาเหตุจากการทำงานที่ผิดปกติของฮอร์โมน อินซูลิน (Insulin) ซึ่งผลิตจากตับอ่อน โดยฮอร์โมน อินซูลิน (Insulin) จะทำหน้าที่เผาผลาญคาร์โบไฮเดรตและไขมัน เปลี่ยนน้ำตาลในร่างกายไปเป็นไขมัน หากร่างกายมีฮอร์โมน อินซูลิน (Insulin) น้อยหรือไม่มี ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น อ่านต่อเพิ่มเติม คลิก


*โปรดอ่านรายละเอียด เงื่อนไข ก่อนสั่งซื้อและเข้ารับบริการ*

รายการตรวจเบาหวาน

ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น
ตรวจคัดกรองเบาหวานประจำปี

ตรวจร่างกายทั่วไป โดยแพทย์

Physical Examinationพบแพทย์เฉพาะทาง จักษุแพทย์

Eye Examinationพบแพทย์เฉพาะทาง หัวใจ
Cardiologist

ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด

CBCตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

Fasting Blood Sugarตรวจค่าเฉลี่ยน้ำตาลในเลือด

HbA1Cตรวจระดับไขมันในเลือด

Cholesterolตรวจระดับไขมันในเลือด

Triglycerideตรวจระดับไขมันในเลือด

HDLตรวจระดับไขมันในเลือด

LDLตรวจหน้าที่การทำงานของไต

Creatinineตรวจปัสสาวะ

Urine Examinationตรวจวัดระดับ Microalbumin จากปัสสาวะ

Microalbuminตรวจจอประสาทตาด้วยเครื่องถ่ายภาพดิจิตอล

FUNDUSเอกซเรย์ปอดด้วยฟิล์มใหญ่

Chest X-rayตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

EKGตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง

(ABI) Ankle Brachial Indexตรวจประเมินเท้าเบาหวาน

Diabetic Foot Examinationค่าบริการอาหารว่าง

Complimentary Voucher

100.-100.-
ราคา (บาท)2,000.-3,500.-


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. โปรแกรมดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว
2. กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการส่วนเพิ่มตามจริง
3. ทาง รพ. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด โอนสิทธิ์ หรือสินค้าและบริการอื่น ๆ
4. กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการหรือสามารถเข้ารับบริการได้ที่ คลินิกอายุรกรรม
5. ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567
6. สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2568
7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ. กำหนดสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
แผนก อายุรกรรม โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โทร. 02 1500 900 ต่อ 5113
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset
   

เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น - +
โปรแกรมตรวจคัดกรองเบาหวานประจำปี - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร