โปรแกรมตรวจสุขภาพ SPORT CHECK UP
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
13-พ.ค.-2567 ถึง 31-ธ.ค.-2567
SPORT CHECK UP
รู้ร่างกาย รู้สมรรถภาพ มุ่งสู่ชัยชนะ !


นักกีฬาทุกคน ต้องการร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ เพื่อทำผลงานได้อย่างเต็มที่ การตรวจสุขภาพนักกีฬาเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก
🏆ตรวจวัดสมรรถภาพ :
เช็กสุขภาพร่างกาย ประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจ ปอด กล้ามเนื้อ
🏆ค้นหาความเสี่ยง : ตรวจจับโรคแฝง ป้องกันการบาดเจ็บ
🏆วางแผนการฝึกซ้อม : ปรับโปรแกรมให้เหมาะสม ป้องกันการฝืนร่างกาย
🏆พัฒนาศักยภาพ : เสริมสร้างจุดแข็ง แก้ไขจุดอ่อน

โปรดอ่านรายละเอียด เงื่อนไขก่อนสั่งซื้อและเข้ารับบริการ

รายการตรวจ

Children
Basic
Advance
นักดำน้ำ
นักกอล์ฟ

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์

Physical Examination  


พบแพทย์เฉพาะทางหัวใจและหลอดเลือด

Consult with Cardiologist


พบแพทย์กระดูกและข้อ

Consult with Orthopedists


ตรวจวัดชีพจร

Vital sign


ตรวจวัดดัชนีมวลกาย

BMI


ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง

Height & Weight


ตรวจวัดความสามารถในการมองเห็น

Vision Test


ตรวจสายตา สั้น ยาว เอียง

Short sight, Long sight, Squinting


ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด

Complete Blood Count


ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ

Urine Examination


ตรวจการทำงานของไต

Creatinine (GFR)


ตรวจน้ำตาลในเลือด

Fasting Blood Sugar


ตรวจเกลือแร่

Electrolyte


ตรวจไขมันคลอเรสเทอรอล

Cholesterol


ตรวจไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์

Triglyceride


ตรวจไขมัน

HDL Cholesterol


ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ

LDL Cholesterol


ตรวจการทำงานของตับ

SGOT


ตรวจหน้าที่การทำงานของไต

SGPT


ตรวจหากรดยูริคในเลือด

Alk Phophatase


ตรวจการทำงานของไต

BUN


ตรวจระดับกรดยูริก

Uric


ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์

Free T3


ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์

Free T4


ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์

TSH


ตรวจฮอร์โมนต่อมหมวกไต

DHEA-S


ตรวจการได้ยิน

Audiogram


ตรวจสมรรถภาพปอด

Lung Function Test


รายการตรวจเครื่องมือเฉพาะทาง

ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ

Chest x - ray


ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

EKG


ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก 3 ส่วน

Bone Density 3 Parts


ตรวจเอกซเรย์เข่า 2 ข้าง

Knee x-ray


เลือกตรวจรายการสมรรถภาพหัวใจ ได้ 1 รายการ

ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย

Exercise Stress Test


เลือกตรวจเลือกตรวจ

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจด้วยความถี่สูง

ECHO


เลือกตรวจเลือกตรวจ

สิทธิพิเศษในโปรแกรม


คูปองอาหารว่าง

Complimentary Voucher

100.-100.-100.-100.-100.-

ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก

Hospital Service Charge - OPD


สมุดผลตรวจสุขภาพ

Medical Check Up Report


บัตรสมาชิก Paolo Member Card

Paolo Member Card

SilverSilverSilverSilverSilver

ราคาเหมาจ่าย (บาท)

2,500.-

6,500.-

12,500.-

3,500.-

3,500.-
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. โปรแกรมดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ  
2. กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง  
3. โปรแกรมตรวจสุขภาพดังกล่าวเลือกซื้อสาขาไหน เข้ารับบริการสาขาที่ซื้อได้เท่านั้น
4. โปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมเหมาจ่าย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้ในทุกกรณี  
5. ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2567           
6. ระยะเวลาในการเข้ารับบริการภายในวันที่  31 มกราคม 2568             
7. โปรแกรมดังกล่าวจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
8. โปรแกรมตรวจสุขภาพนักกีฬา Basic และ Advance จำเป็นต้องนัดหมายก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง
9. เงื่อนไขเป็นไปตาม รพ. กำหนด


สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ตรวจสุขภาพ  โรงพยาบาลเปาโล เกษตร 
โทร. 02 1500 900 ต่อ 5129
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset

 

เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจสุขภาพนักกีฬา Children - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพนักกีฬา Basic - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพนักกีฬา Advance - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพนักกีฬา สำหรับนักดำน้ำ - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพนักกีฬา สำหรับนักกอล์ฟ - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร