โปรแกรมตรวจสุขภาพ Health up Celebration Buy 1 Get 1
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
05-มิ.ย.-2567 ถึง 31-ส.ค.-2567
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Health up Celebration Buy 1 Get 1

อัพสุขภาพดี ยกกำลัง 2

เมื่ออายุมากขึ้น ร่างกายของเราก็จะเริ่มถดถอย โรคภัยต่าง ๆ อาจจะเข้ามาหาเราโดยไม่ทันตั้งตัว การตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี ซึ่งนอกจากจะทำให้เรารู้เท่าทันโรค และป้องกันตัวเองจากโรคภัยได้ ยังสามารถช่วยให้เราพบโรคเร็วเพื่อการรักษาได้ทันท่วงที เป็นการเพิ่มโอกาสให้หายขาดไม่ต้องเกิดการสูญเสีย แต่ก่อนที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพ เราควรเตรียมตัวให้พร้อม เพื่อผลที่ได้จะได้ตรงกับความเป็นจริงของสุขภาพในช่วงนั้น ๆ มากที่สุด

*โปรดอ่านรายละเอียด เงื่อนไขก่อนสั่งซื้อและเข้ารับบริการ*

รายการตรวจสุขภาพ Health up Celebration Buy 1 Get 1
แพทย์ตรวจร่างกายซักประวัติ
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
Physical Examination  

วัดความดันโลหิต ชีพจร
Blood Pressure , Vital signs

ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
Weight & Hight

รายการตรวจห้องปฏิบัติการพื้นฐาน
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
CBC

ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
Fasting Blood Sugar

ตรวจระดับไขมันในเลือด
Cholesterol

ตรวจระดับไขมันในเลือด
Triglyceride

ตรวจระดับไขมันในเลือด
HDL- Cholesterol

ตรวจระดับไขมันในเลือด
LDL-Cholesterol (direct)

ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGOT (AST)

ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGPT (ALT)

ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
Alkaline Phosphatase

ตรวจหามะเร็งลำไส้
CEA

ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ
AFP

ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
Creatinine

ตรวจหากรดยูริคในเลือด
Uric Acid

ตรวจปัสสาวะ
Urine Examination

เอกซเรย์ปอดด้วยฟิล์มใหญ่
Chest X-ray : (PA or AP 1Film)

คูปองอาหารว่าง
Complimentary Voucher
100.-/ท่าน
ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
Hospital Service Charge - OPD

สมุดผลตรวจสุขภาพ
Medical Check Up Report

ราคาเหมาจ่าย (บาท)5,500.-

*รายการ ADD ON จำเป็นต้องซื้อโปรแกรมหลักก่อนเท่านั้น*
รายการ Add On
ราคา (บาท)
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
500.-
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
500.-
ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ (TSH/FT4/FT3)
500.-
ตรวจหาเชื้อและหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (HBsAb & Anti HBs)
500.-
ตรวจหากรุ๊ปเลือดและกรุ๊ปเลือดพิเศษ (Blood Goup ABO & Blood Group RH)
500.-
ตรวจติดตามควบคุมเบาหวานและตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (HbA1c + PSA)
500.-
ตรวจติดตามควบคุมเบาหวาน ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (HbA1c + CA125 +Thin prep)
2,500.-
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1.ราคาแพ็คเกจนี้สำหรับคนไทยและชาวต่างชาติที่ทำงานหรือมีสามีและภรรยาเป็นชาวไทยเท่านั้น และเป็นผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
2.โปรแกรมตรวจสุขภาพ Health Up Celebrate 1 แถม 1 ดังกล่าว ลูกค้าต้องเข้ารับบริการพร้อมกันทั้ง 2 ท่าน ในวันเวลาเดียวกันที่ประสงค์เข้ารับบริการ หากลูกค้าไม่สะดวกเข้ารับบริการพร้อมกัน หรือพบว่าลูกค้าเข้ารับบริการเพียง 1 ท่าน ทางโรงพยาบาลจะตัดสิทธิ์การเข้ารับบริการอีก 1 ท่านทันที
3.ผู้รับบริการต้องซื้อ โปรแกรมตรวจสุขภาพ Health Celebrate 1 แถม1 ก่อนจึงสามารถซื้อรายการ Add On ได้ และต้องรับบริการภายในวันเดียวกัน
4.ไม่สามารถดูผลตรวจสุขภาพผ่านแอพพลิเคชั่น Health Up ได้ ทั้งนี้ลูกค้าจะได้รับผลตรวจเป็นสมุดตรวจสุขภาพ
5.ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2567
6.ระยะเวลาในการเข้ารับบริการภายในวันที่ 30 กันยายน 2567
7.โปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมเหมาจ่าย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้ในทุกกรณี   
8.ราคาดังกล่าว ไม่รวมกรณีตรวจพบความผิดปกติ หากจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการเพิ่มตามจริง
9.แสดงหลักฐานการชำระเงิน ปริ้นหรือโชว์หน้าจอโทรศัพท์หน้าคำสั่งซื้อให้กับเจ้าหน้าที่ในวันเข้ารับบริการ             
10.โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนหรือย้ายสาขาได้
11.เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด
สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ตรวจสุขภาพ  โรงพยาบาลเปาโล เกษตร 
โทร. 02 1500 900 ต่อ 5129
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset

 เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Health up Celebration Buy 1 Get 1 - +
เลือก รายการเสริม จำนวน ราคา
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ - +
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) - +
ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ (TSH/FT4/FT3) - +
ตรวจหาเชื้อและหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (HBsAb & Anti HBs) - +
ตรวจหากรุ๊ปเลือดและกรุ๊ปเลือดพิเศษ (Blood Goup ABO & Blood Group RH) - +
ตรวจติดตามควบคุมเบาหวานและตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (HbA1c + PSA) - +
ตรวจติดตามควบคุมเบาหวาน ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (HbA1c + CA125 +Thin prep) - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร