โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีตามช่วงอายุ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
14-มี.ค.-2567 ถึง 31-ธ.ค.-2567
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีตามช่วงอายุ

อัพเดตความพร้อมของร่างกาย  ใส่ใจทุกช่วงวัย เนื่องจากหลาย ๆ คน อาจคิดว่าการตรวจสุขภาพ ถ้าหากเราตรวจเจอความผิดปกติ อาจจะยิ่งทำให้ไม่สบายใจ เป็นการเพิ่มความเครียด ดังนั้น การใส่ใจสุขภาพในทุกช่วงเวลา จะช่วยให้เรารู้ทันปัญหาสุขภาพ พร้อมรับมือ และป้องกันกับทุกความเสี่ยงอย่างเข้าใจ

(โปรดอ่านเงื่อนไข หมายเหตุต่างๆ ก่อนสั่งซื้อและเข้ารับบริการ)


โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ

อายุ
25 – 34 ปี

อายุ 35 - 49 ปี

อายุ 50 - 59 ปี

อายุ 60 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปีขึ้นไป
ชาย / หญิงชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย+EST
ชาย+ECHO
หญิง + EST
หญิง + ECHO

แพทย์ตรวจร่างกายซักประวัติ


ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ 

Physical Examination  


พบแพทย์เฉพาะทาง สูตินรีแพทย์ 

PV.by Gynecologist


พบแพทย์เฉพาะทาง ตรวจสุขภาพหัวใจ  

Cardio


วัดความดันโลหิต ชีพจร

Blood Pressure , Vital signs


ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง

Weight & Hight


ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย

BMI


ตรวจประเมินระดับการมองเห็น
VA


รายการตรวจห้องปฏิบัติการพื้นฐาน


ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด

CBC


ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

Fasting Blood Sugar


ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด

HbA1c


ตรวจระดับไขมันในเลือด

Cholesterol


ตรวจระดับไขมันในเลือด

Triglyceride


ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง

HDL


ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ

LDL


ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ

SGOT (AST)


ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ

SGPT (ALT)


ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ

Alkaline Phosphatase


ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ

Total Protein


ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ

Albumin


ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ

Bilirubin (Direct)


ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ

Bilirubin (Total)


ตรวจหน้าที่การทำงานของไต

B.U.N


ตรวจหน้าที่การทำงานของไต

Creatinine


ตรวจหากรดยูริคในเลือด

Uric Acid


ตรวจปัสสาวะ

Urine Examination


ตรวจเอกซเรย์ปอด
Chest X-ray 


ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

EKG

รายการตรวจห้องปฏิบัติการเจาะลึกเฉพาะทาง


ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ

AFP


ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้

CEA


ตรวจหาไทรอยด์

TSH


ตรวจหาไทรอยด์

FT4


ตรวจหาไทรอยด์

FT3


ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก

PSA


ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่

CA125


ตรวจหาสารบ่งชี้งมะเร็งตับอ่อน

CA19-9


ตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย H.pyloriตรวจหาสารอิเล็กโทรไลต์

Electrolyte

รายการตรวจเครื่องมือเฉพาะทาง


ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด

Ultrasound Whole Abdomen


ตรวจมะเร็งปากมดลูก

Thin Prep


ตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยระบบดิจิตอลพร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม

Digital Mammogram & Ultrasound Breast


ตรวจอัลตร้าซาวด์ไทรอยด์

Ultrasound Thyroid


ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย

Exercise Stress Test


ตรวจอัลตร้าซาวด์หัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง

Echocardiogram


ตรวจคัดกรองความหนาแน่นมวลกระดูก 3 ส่วน

Bone Mineral Density 3 Part

สิทธิพิเศษในโปรแกรม


คูปองอาหารว่าง

Black Canyon Voucher
100.-200.-200.-200.-200.-500.-500.-500.-500.-


ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก

Hospital Service Charge - OPD● 

ผลตรวจสุขภาพ
Medical Check Up Report ราคาปกติ (บาท)
3,900.-7,900.-7,900.-9,900.-9,900.-11,900.-11,900.-13,900.-13,900.-


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. โปรแกรมดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2. ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567
3. ระยะเวลาเข้ารับบริการตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2568
4. กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
5. โปรดระบุสาขาที่ต้องการเข้ารับบริการในขั้นตอนการสั่งซื้อ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาได้
6. โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นๆ ได้
7. กรณีลูกค้าเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพที่มี EST หรือ ECHO กรุณาโทรนัดหมายคิวก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง ศูนย์ตรวจสุขภาพ โทร. 02 1500 900 ต่อ 5129
8. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ. กำหนด
สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ตรวจสุขภาพ  โรงพยาบาลเปาโล เกษตร 
โทร. 02 1500 900 ต่อ 5129
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset

 เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ 25 - 34 ปี สำหรับชาย - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ 25 - 34 ปี สำหรับหญิง - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ 35 - 49 ปี สำหรับชาย - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ 35 - 49 ปี สำหรับหญิง - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ 50 - 59 ปี สำหรับชาย - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ 50 - 59 ปี สำหรับหญิง - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป พร้อมตรวจ EST สำหรับผู้ชาย - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป พร้อมตรวจ ECHO สำหรับผู้ชาย - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป พร้อมตรวจ EST สำหรับหญิง - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป พร้อมตรวจ ECHO สำหรับหญิง - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร