ฝากครรภ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ ( สปสช. )
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
05-พ.ย.-2563 ถึง 31-ธ.ค.-2563

โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 ร่วมกับ สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ ( สปสช. ) ฝากครรภ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเงื่อนไขการเข้ารับบริการ
:

1.สามารถใช้บริการได้ วันจันทร์ - วันพุธ เวลา 14.00-16.00 . ศูนย์สุขภาพสตรี  อาคาร 1 ชั้น 2

2.สำหรับผู้ที่มีสิทธิตามเงื่อนไขของ สปสช. สงวนสิทธิ์สำหรับสัญชาติไทยเท่านั้น
3.
รายการยาและเวชภัณฑ์เป็นไปตามเงื่อนไขการตั้งเบิกที่ สปสช.กำหนดเท่านั้น

4.กรณี มียาบำรุง การรักษาพยาบาล การเตรียมเฉพาะทาง ที่นอกเหนือรายการที่ รพ.กำหนด มีค่าใช้จ่ายตามจริง

5. ขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถเลือกแพทย์ได้

6. เงื่อนไขเป็นไปตาม รพ. กำหนด
7. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่นไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์สุขภาพสตรี

โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

โทร.02-514-4141 ต่อ 1203-1204