โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 ร่วมกับ AIA Prestige  ​มอบสิทธิประโยชน์เพื่อการดูแลสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
18-เม.ย.-2565 ถึง 28-ก.พ.-2566

โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 ร่วมกับ AIA Prestige
มอบสิทธิประโยชน์เพื่อการดูแลสุขภาพ


ด้วยการตรวจคัดกรองสุขภาพ เพื่อรู้เท่าทันความผิดปกติที่แอบซ่อนอยู่ภายในร่างกาย
ช่วยให้รู้ทันความเสี่ยงของการเจ็บป่วยได้ไว สามารถเตรียมแผนรักษาได้ทันท่วงที พร้อมปกป้องเสริมภูมิคุ้มกันห่างไกลโรค ด้วยวัคซีนไข้หวัดใหญ่

รายการตรวจ
AIA Prestige Club Classic Package
C1*ตรวจสุขภาพประจำปีตามรายการมาตรฐาน 
C2*ตรวจเมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์เต้านม 
C3*ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน
C4ตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบน และส่วนล่าง
C5ตรวจภายในสตรี (Ultrasound Lower Abdomen + PV & Thin Prep / Pap Smear)
C7ตรวจฟัน ขัดฟัน และเคลือบฟลูออไรด์ (อายุต่ำกว่า 12 ปี) 
ตรวจฟัน ขัดฟัน และขูดหินปูน (อายุ 12 ปีขึ้นไป)
วัคซีนไข้หวัดใหญ่
*** ตรวจสุขภาพแพคเกจ Classic C1-C3 เลือกรับเพิ่ม 1 รายการ
โปรแกรมอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบน หรือ ส่วนล่าง ไม่เสียค่าใช้จ่ายรายการตรวจ
AIA Prestige Club Silver Package 
S1*ตรวจสุขภาพประจำปีตามรายการมาตรฐาน และ EST 
S2*ตรวจสุขภาพประจำปีตามรายการ และ U/S Whole abdomenม
S4*ตรวจสุขภาพประจำปีตามรายการมาตรฐาน และ Ultrasound Lower Abdomen + PV & Thin Prep / Pap Smear
S5*ตรวจสุขภาพประจำปีตามรายการมาตรฐาน และ Mammogram + U/S Breast
S6ตรวจค้นหาความเสี่ยงมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูก (Ultrasound Lower Abdomen , Mammogram + U/S Breast , PV & Thin Prep / Pap Smear )
S7ตรวจฟัน ขัดฟัน และเคลือบฟลูออไรด์ (อายุต่ำกว่า 12 ปี) 
ตรวจฟัน ขัดฟัน และขูดหินปูน (อายุ 12 ปีขึ้นไป)
วัคซีนไข้หวัดใหญ่  (อายุต่ำกว่า 12 ปี)
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (อายมากกว่า 12 ปี)
*** ตรวจสุขภาพแพคเกจ Silver S1,S5 เลือกรับเพิ่ม 1 รายการ
โปรแกรมอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบน หรือ ส่วนล่าง ไม่เสียค่าใช้จ่าย 


เงื่อนไขการใช้บริการ
1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน และ บัตรกำนัลตรวจสุขภาพตัวจริง
2. กรณีลูกค้าไม่มีบัตรกำนัลเนื่องจากทำสูญหายหรือลืมนำบัตรกำนัลมาและประสงค์เข้ารับการตรวจสุขภาพ
     ให้ลูกค้าติดต่อที่ศูนย์บริการลูกค้า AIA เพรจทีส ทุกวัน ในเวลา 08.00-20.00 น. เบอร์โทร 02 353 8900
3. โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 ไม่เข้าร่วมโปรแกรมตรวจ Classic Package C6, C8 / Silver Package S3, S8, S9, S10
4. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ ศูนย์ตรวจสุขภาพ 02-514-4141 ต่อ 3111 ทุกวัน เวลา 07.00 – 16.30 น.
5. สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2566
6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
โทร.02-514-4141 ต่อ 1700
Line Official Account ID : @PLCPAOLOCLUB