โปรแกรมส่องกล้องตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
19-ก.พ.-2563 ถึง 31-ธ.ค.-2563
    กว่า 90% ของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ พบได้ในวัย 50 ปีขึ้นไป โดยในระยะแรกจะไม่แสดงอาการ แต่จะรู้ได้ด้วยการตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่ อย่าปล่อยความเสี่ยงไว้กับตัวจนสายไป เริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ ด้วยโปรแกรมตรวจหามะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการตรวจส่องกล้องเพื่อหาความผิดปกติ ตั้งแต่ระยะแรก เพื่อรักษาได้ทันการ
    กลืนลำบาก ปวดแสบ จุกแน่นในลำคอ คลื่นไส้ อาเจียน เรอมีกลิ่นเปรี้ยว หากคุณมีอาการเหล่านี้และเป็นกังวล กับอาการที่เป็นอยู่ อย่าปล่อยไว้ ตรวจให้รู้ ดูให้ชัดเพื่อเข้าใจถึงสาเหตุและปัญหาต้นตอที่แท้จริงของอาการเหล่านี้ ด้วยโปรแกรมส่องกล้องกระเพาะอาหาร
    เชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร หรือ ที่เราเรียกสั้น ๆ ว่า เอช. ไพโลไร (Helicobacter pylori / H. pylori) เป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง ที่อาศัยอยู่ในกระเพาะอาหารของเราและทำให้เกิดการอักเสบของกระเพาะอาหาร และเป็นสาเหตุปัจจัยเสี่ยงของโรคอื่น ๆ ตามมา คนที่ติดเชื้อนี้มักจะมีอาการแสดงเช่น อาหารไม่ย่อย ปวดท้อง จุกแน่นท้อง ซึ่งคล้ายกับอาการของโรคกระเพาะอาหาร ซึ่งหากมองข้ามอาการเหล่านี้และปล่อยทิ้งไว้จนรุนแรงถึงขึ้น เกิดแผลในกระเพาะอาหาร ก็อาจเป็นสาเหตุ นำไปสู่โรคมะเร็งในกระเพาะอาหารได้ เช่นกัน

รายการตรวจ
ตรวจสุขภาพก่อนส่องกล้องโรคระบบทางเดินอาหาร 2,500.- (MY63042)
ส่องกล้องกระเพาะอาหาร EGD 8,900.- (MY63043)
ส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Colonoscope) 12,900.- (MY63044)
ส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ (EGD & Colono) 19,900.- (MY63045)หมายเหตุ

- ระยะเวลาการใช้บริการ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563
- โปรแกรมนี้ใช้ได้เฉพาะโรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เท่านั้น
- โปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประกันสุขภาพเฉพาะชำระเงินเองเท่านั้น
- การใช้สิทธิ์โปรแกรมดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
- โปรแกรมดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วย
- กรณีที่มีค่ายา , เวชภัณฑ์ หรือ การรักษาอื่น ๆ เพิ่มเติมที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม หรืออาการแทรกซ้อนที่ไม่เกี่ยวข้องคิดค่าบริการส่วนเกินตามจริง
- ไม่รวมค่าตรวจชิ้นเนื้อ ,ค่าตรวจพยาธิวิทยา, ค่าตรวจรังสีวิทยาและสารตรวจมะเร็ง
- ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์อื่น ๆ ได้

สอบถามรายละเอียด
ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
โทร.02-514-4141 ต่อ 1210 – 1211
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
ส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ (EGD & Colono) - +
ส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Colonoscope) - +
ส่องกล้องกระเพาะอาหาร EGD - +
ตรวจสุขภาพก่อนส่องกล้องโรคระบบทางเดินอาหาร - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4