โปรแกรมตรวจสุขภาพ Value For Life
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
06-ก.พ.-2563 ถึง 31-ธ.ค.-2564

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4  Value For Life 
"เพราะจุดเริ่มต้นของการดูแลคนที่เรารัก เริ่มจากการรักตัวเอง"

สิทธิประโยชน์ส่วนลด Paolo Member Card

-ส่วนลดมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ตรวจสุขภาพ

- การลงทะเบียนสิทธิส่วนลดกำหนดวันหมดอายุภายใน 1 ปี นับจากวันที่ตรวจสุขภาพ

- ในวันที่ตรวจสุขภาพสามารถใช้สิทธิส่วนลดค่ายา ค่าทันตกรรม ค่ารถพยาบาลได้ทันที

- ยกเว้นกรณีส่วนลดค่าห้องพักกรณี ผู้ป่วยใน ใช้สิทธิได้ภายหลังจากลงทะเบียนส่วนลด 7 วัน

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

- สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564

- ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายรายการตรวจเพิ่มเติม และค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางในกรณีตรวจพบความผิดปกติ

- โปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประกันสุขภาพเฉพาะชำระเงินเองเท่านั้น

- การใช้โปรแกรมเป็นไปตามเงื่อนและข้อกำหนดของโรงพยาบาล

- ใช้บริการได้ที่ โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เท่านั้น


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

โทร.02-514-4141 ต่อ 3111