โปรแกรมตรวจสุขภาพ Value For Life
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
06-ก.พ.-2563 ถึง 31-ธ.ค.-2565

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
  
Value For Life 
"เพราะจุดเริ่มต้นของการดูแลคนที่เรารัก เริ่มจากการรักตัวเอง"สิทธิประโยชน์ส่วนลด Paolo Member Card

-ส่วนลดมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ตรวจสุขภาพ

- การลงทะเบียนสิทธิส่วนลดกำหนดวันหมดอายุภายใน 1 ปี นับจากวันที่ตรวจสุขภาพ

- ในวันที่ตรวจสุขภาพสามารถใช้สิทธิส่วนลดค่ายา ค่าทันตกรรม ค่ารถพยาบาลได้ทันที

- ยกเว้นกรณีส่วนลดค่าห้องพักกรณี ผู้ป่วยใน ใช้สิทธิได้ภายหลังจากลงทะเบียนส่วนลด 7 วัน

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

- สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565

- ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายรายการตรวจเพิ่มเติม และค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางในกรณีตรวจพบความผิดปกติ

- โปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประกันสุขภาพเฉพาะชำระเงินเองเท่านั้น

- การใช้โปรแกรมเป็นไปตามเงื่อนและข้อกำหนดของโรงพยาบาล

- ใช้บริการได้ที่ โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เท่านั้น


บทความสุขภาพสำหรับคุณ
• ทำไม? เราถึงต้องตรวจสุขภาพ “ทุกปี” 
• ตรวจสุขภาพทุกปีเพื่อ ป้องกันโรคร้าย รู้ทันรักษาได้
• ตรวจสุขภาพทั้งที… เลือกแพคเกจยังไงดี ให้เหมาะสม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
โทร.02-514-4141 ต่อ 3111