โปรแกรมตรวจสุขภาพไปทำงานต่างประเทศ ประเทศมาเลเซีย
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
01-พ.ย.-2562 ถึง 31-ธ.ค.-2563

ศูนย์ตรวจสุขภาพไปทำงานต่างประเทศ โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

พร้อมบริการสำหรับผู้ที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศ ประเทศมาเลเซีย โดยเป็นโรงพยาบาลมาตรฐานสากลที่ได้รับการรองรับให้เป็นสถานพยาบาล 1 ใน 3 ของประเทศไทย ที่สามารถตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่ต้องการไปทำงานในประเทศมาเลเซีย ภายใต้ มาตรฐาน Malaysian FWCMS ซึ่งเป็นระบบข้อมูลออนไลน์ เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้แรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศมาเลเซีย เช่น หน่วยงานภาครัฐมาเลเซีย นายจ้างมาเลเซีย บริษัทจัดหางานเอกชน สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียที่ประจำในประเทศนั้นๆ และแรงงานต่างชาติ รวมถึงสถานพยาบาล เพื่อบริหารจัดการระบบแรงงานต่างชาติที่มาทำงานในประเทศมาเลเซียให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเกี่ยวข้องกับการตรวจสุขภาพ การขอ Visa การขอ Work Permit การคุ้มครองแรงงาน และการจัดสวัสดิการแก่แรงงานต่างชาติ ( อ่านบทความ FWCMS กับความสำคัญของการตรวจสุขภาพไปทำงานประเทศมาเลเซีย )

โปรแกรมตรวจสุขภาพไปประเทศมาเลเซีย

หมายเหตุ

1.ใบรับรองการตรวจสุขภาพ เพื่อไปทำงานประเทศมาเลเซีย หมดอายุภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจสุขภาพ
2.ผู้รับบริการต้องงดอาหารและเครื่องดื่ม เช่น น้ำอัดลม ชา กาแฟ เครื่องดื่มชูกำลัง หลังเที่ยงคืน หรือ ก่อนเจาะเลือดอย่างน้อย 7 – 8 ชั่วโมง ( สามารถจิบน้ำเปล่าได้ )
3.สำหรับผู้รับบริการที่ต้องใช้แว่นสายตา ให้นำแว่นสายตามาด้วย
4.สุภาพสตรีที่มีประจำเดือนให้เลื่อนวันตรวจ จนกว่าประจำเดือนจะหายเป็นปกติ

สอบถามรายละเอียด
ศูนย์ตรวจสุขภาพไปทำงานต่างประเทศ
อาคาร 4 ชั้น 2 โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
โทร.02-514-4141 ต่อ 2312