โปรแกรม ตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
29-มิ.ย.-2563 ถึง 30-ก.ย.-2563

มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม
โรคยอดฮิตที่คร่าชีวิตผู้หญิงไทย ทั้ง ๆ ที่ 75 % ของโรคมะเร็งปากมดลูกป้องกันได้ด้วยการตรวจคัดกรอง และ 98 % ของมะเร็งเต้านมรักษาได้ หากตรวจเจอระยะแรกเริ่ม อย่ารอจนสาย ตรวจคัดกรองป้องกันตั้งแต่วันนี้ !

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก + อัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่

รายการตรวจ

ตรวจมะเร็งปากมดลูก

Liquid Prep

ตรวจอัลตร้าซาวด์อุ้งเชิงกรานสตรี

U/S Pelvis

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยสูตินรีแพทย์

PV By Gyne

ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก

Hospital Service Charge- OPD

ราคา

2,000.-

 

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม Digital Mammogram

รายการตรวจ

ตรวจหามะเร็งเต้านมพร้อมอัลตร้าซาวด์

Mammogram + US Breast

ตรวจร่างกายทั่วไป

Physical Examination

ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก

Hospital Service Charge- OPD

ราคา

2,000.-

 

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก + อัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่ + HPV DNA

รายการตรวจ

ตรวจมะเร็งปากมดลูก

Liquid Prep

ตรวจหาเชื้อไวรัส เอชพีวี

HPV DNA

ตรวจอัลตร้าซาวด์อุ้งเชิงกรานสตรี

U/S Pelvis

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยสูตินรีแพทย์

PV By Gyne

ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก

Hospital Service Charge- OPD

ราคา

3,590.-

 

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก +อัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่ + มะเร็งเต้านม

รายการตรวจ

ตรวจมะเร็งปากมดลูก

Liquid Prep

ตรวจอัลตร้าซาวด์อุ้งเชิงกรานสตรี

U/S Pelvis

ตรวจหามะเร็งเต้านมพร้อมอัลตร้าซาวด์

Mammogram + US Breast

ตรวจร่างกายทั่วไป

Physical Examination

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยสูตินรีแพทย์

PV By Gyne

ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก

Hospital Service Charge- OPD

ราคา

3,590.-

 

 

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ :

- สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2563

- โปรแกรมรวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว

- กรณีตรวจพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการส่วนเพิ่มตามจริง

- ใช้บริการได้ที่ โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เท่านั้น

-  สามารถเข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์สุขภาพสตรี
-
เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์สุขภาพสตรี
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
โทร.02-514-4141 ต่อ 1203-1204

เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก - +
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม Digital Mammogram - +
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก + อัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่ + HPV - +
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก +อัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่ + มะเร็งเต้านม - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4