โปรแกรมส่องกล้อง ตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
29-มิ.ย.-2563 ถึง 30-ก.ย.-2563

กว่า 90% ของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ พบได้ในวัย 50 ปีขึ้นไป โดยในระยะแรกจะไม่แสดงอาการ  แต่จะรู้ได้ด้วยการตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่ อย่าปล่อยความเสี่ยงไว้กับตัวจนสายไป เริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ ด้วยโปรแกรมตรวจหามะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการตรวจส่องกล้องเพื่อหาความผิดปกติ ตั้งแต่ระยะแรก เพื่อรักษาได้ทันการ 

กลืนลำบาก ปวดแสบ จุกแน่นในลำคอ คลื่นไส้ อาเจียน เรอมีกลิ่นเปรี้ยว หากคุณมีอาการเหล่านี้และเป็นกังวล กับอาการที่เป็นอยู่ อย่าปล่อยไว้ ตรวจให้รู้ ดูให้ชัดเพื่อเข้าใจถึงสาเหตุและปัญหาต้นตอที่แท้จริงของอาการเหล่านี้ ด้วยโปรแกรมส่องกล้องกระเพาะอาหาร เชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร หรือ ที่เราเรียกสั้น ๆ ว่า เอช. ไพโลไร (Helicobacter pylori / H. pylori) เป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง ที่อาศัยอยู่ในกระเพาะอาหารของเราและทำให้เกิดการอักเสบของกระเพาะอาหาร และเป็นสาเหตุปัจจัยเสี่ยงของโรคอื่น ๆ ตามมา คนที่ติดเชื้อนี้มักจะมีอาการแสดงเช่น อาหารไม่ย่อย ปวดท้อง จุกแน่นท้อง ซึ่งคล้ายกับอาการของโรคกระเพาะอาหาร ซึ่งหากมองข้ามอาการเหล่านี้และปล่อยทิ้งไว้จนรุนแรงถึงขึ้น เกิดแผลในกระเพาะอาหาร ก็อาจเป็นสาเหตุ นำไปสู่โรคมะเร็งในกระเพาะอาหารได้ เช่นกัน 

รายละเอียดโปรแกรม

ส่องกล้องกระเพาะอาหาร ( Gastroscope ) ราคา 8,900.-
ส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Colonoscope) ราคา 12,900.-
ส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ (Gastroscope & Colono) ราคา 
19,900.- 

 

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ :

- ระยะเวลาการใช้บริการ วันนี้ - 30 กันยายน 2563 
- โปรแกรมนี้ใช้ได้เฉพาะโรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เท่านั้น 
- โปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประกันสุขภาพเฉพาะชำระเงินเองเท่านั้น 
- การใช้สิทธิ์โปรแกรมดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ 
- โปรแกรมดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วย 
- กรณีที่มีค่ายา , เวชภัณฑ์ หรือ การรักษาอื่น ๆ เพิ่มเติมที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม หรืออาการแทรกซ้อนที่ไม่เกี่ยวข้องคิดค่าบริการส่วนเกินตามจริง 
- ไม่รวมค่าตรวจชิ้นเนื้อ ,ค่าตรวจพยาธิวิทยา, ค่าตรวจรังสีวิทยาและสารตรวจมะเร็ง 
- ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์อื่น ๆ ได้ 

สอบถามรายละเอียด 
ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ 
โทร.02-514-4141 ต่อ 1210 – 1211

เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
ส่องกล้องกระเพาะอาหาร - +
ส่องกล้องลำไส้ใหญ่ - +
ส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4