โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย 4 มอบสิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้าเพรสทีจ อลิอันซ์ อยุธยา
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
15-มี.ค.-2566 ถึง 01-มิ.ย.-2566

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
สำหรับลูกค้าเพรสทีจ อลิอันซ์ อยุธยา

รับฟรี วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ พร้อม อัลตร้าซาวด์ช่องท้อง 1 ส่วน (ล่างหรือบน)
รายการวจสุขภาพ
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์Physical Examination
วัดความดันโลหิต ชีพจรBlood Pressure Vital signs
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงWeight & High
ตรวจหาค่าดัชนีมวลกายBMI
ตรวจประเมินระดับการมองเห็นVA
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือดCBC
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดFBS
ตรวจระดับโคเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
ตรวจระดับไตรกีเซอร์ไรด์ในเลือดTriglyceride
ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูงHDL
ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำLDL
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับSGPT 
ตรวจระดับเเคลเซียมในเลือด Calcium
ตรวจระดับกรดยูริกในเลือดUric acid
เอ็กซเรย์ทรวงอกChest X-ray
ตรวจปัสสาวะUA
ตรวจการทำงานของไตCr
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์Flu Vaccine
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง 1 ส่วน (บนหรือล่าง)Ultrasound Upper/Lower Abdomen
คูปองอาหารว่างComplimentary Voucher
สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพMedical Check Up Report

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. แสดงรหัสตรวจสุขภาพที่ได้รับผ่านทาง SMS พร้อมบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล2. รายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปีกับบริษัทอลิอันซ์ อยุธยา สามารถดูได้จากช่องทางประชาสัมพันธ์บริษัท เช่น www.azay.co.th , MY Allianz application เป็นต้น
3. กรุณานัดหมายวันและเวลากับทางโรงพยาบาลล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ เพื่อหลีกเลี่ยงการรอคิวเป็นเวลานาน หรือการปฏิเสธให้บริการจากโรงพยาบาล กรณีมีผู้เข้ารับบริการจำนวนมาก
4. กรณีลบข้อความ SMS สามารถขอรับรหัสใหม่ ได้ที่ Call Center 02-645-0014 ทุกวัน เวลา 9.00 น. – 17.30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
5. รายละเอียดเพิ่มเติม www.azay.co.th (กรณีไม่ได้รับข้อความ SMS สามารถตรวจสอบสิทธิ์และขอรับ "รหัสตรวจสุขภาพประจำตัว" ได้ที่ 02-305-7777)
6. SMS Serial Code ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ในทุกกรณี
7. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
8. ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ทุกกรณี
9. ลูกค้าต้องเข้ารับบริการในโปรแกรมที่โรงพยาบาลกำหนดเท่านั้น
10. สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2566สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
โทร.02-514-4140 ต่อ 2451
Line Official Account ID : @PLCPAOLOCLUB