โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ Healthy Lady
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
22-เม.ย.-2567 ถึง 01-ก.ค.-2567

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
Healthy 
Lady
สุขภาพดีมีได้ทุกไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงพราะปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพก็ย่อมแตกต่างกันตามไปตามเพศ เเละตามละช่วงวัย โดยเฉพาะปัญหาของผู้หญิงที่ต้องมีการเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ในกลุ่มโรคของมะเร็ง เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ มะเร็งทางเดินอาหาร เป็นต้น 

โปรแกรมตรวจสุขภาพราคา (บาท)
ตรวจมะเร็งปากมดลูก พร้อมอัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่
Thin Pep + Ultrasound Pevis
2,590.-
ตรวจมะเร็งเต้านมพร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม
Digital mammogram + U/S Breast
2,590.-
ตรวจอัตร้าซาวด์ช่องท้อง ส่วน
Ultrasound  Lower Abdomen
1,900.-
โปรแกรมตรวจมะเร็งหญิง Premium

พิเศษ เมื่อซื้อโปรแกรมตรวจมะเร็งหญิง Premium
รับเพิ่ม ชุดตรวจสุขภาพ มูลค่า 2,200 บาท

รายการชุดตรวจสุขภาพ
● ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
● ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar
● ตรวจหน้าที่การทำงานของไต Creatinine
● ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGPT (ALT)
● ตรวจระดับไขมันในเลือด LDL
● ตรวจปัสสาวะ Urine Examination (UA)
Thin Pep +Ultrasound Pevis+Digital mammogram
4,900.-


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1.โปรแกรมดังกล่าวรวมค่าบริการและค่าแพทย์
2.ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2567
3.ระยะเวลาเข้ารับบริการตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2567
4.กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
5.โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้
6.เมื่อทำการชำระเงินแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้
7.โปรแกรมดังกล่าวสำหรับสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพเท่านั้น
8.สามารถใช้บริการได้ที่สาขาที่ท่านเลือกซื้อเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาที่เข้ารับบริการได้
9. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ. กำหนดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
โทร.02-514-4140 ต่อ 2451
Line Official Account ID : @PAOLO CC4 INSURANCE
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจมะเร็งปากมดลูก พร้อมอัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่ Thin Pep + Ultrasound Pevis สามารถใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 - +
โปรแกรมตรวจมะเร็งเต้านมพร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม Digital mammogram + U/S Breast สามารถใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 - +
โปรแกรมตรวจอัตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน สามารถใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 - +
โปรแกรมโปรแกรมตรวจอัตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง สามารถใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 - +
โปรแกรมโปรแกรมตรวจมะเร็งหญิง Premium รับเพิ่ม ชุดตรวจสุขภาพ มูลค่า 2,200 บาท สามารถใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4