สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ FWD ประกันชีวิต
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
09-ก.พ.-2566 ถึง 01-ม.ค.-2567
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ FWD ประกันชีวิต
พร้อมเคียงข้างดูเเล ในทุกปัญหาสุขภาพ


รายการตรวจProgram1
Program2
Program3

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ 

Physical Examinationพบแพทย์เฉพาะทาง สูตินรีแพทย์  PV.by Gynecologistตรวจระดับน้ำตาลในเลือด   

Fasting Blood Sugarตรวจระดับไขมันในเลือด  

Cholesterolตรวจระดับไขมันในเลือด   

Triglycerideตรวจระดับไขมันในเลือด   

HDLตรวจระดับไขมันในเลือด   

LDLตรวจหน้าที่การทำงานของตับ   

SGOT (AST)ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ   

SGPT (ALT)ตรวจหน้าที่การทำงานของไต   

B.U.Nตรวจหน้าที่การทำงานของไต   

Creatinineตรวจหากรดยูริคในเลือด   

Uric Acidตรวจปัสสาวะ   

Urine Examinationตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ
(AFP) Alpha Fetoproteinตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด
Glycated Hb (HbA1c)ตรวจหามะเร็งลำไส้
(CEA) Carinoembryonic Antigenตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก  (PSA) Prostatic Specific Antigenตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน
(CA 19-9) Carbohydrate Antigen (Digestive Tract)เอกซ์เรย์ปอดด้วยฟิมล์ใหญ่
Chest X-rayตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
Thin Prep Pap testตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนหรือส่วนล่าง
Ultrasound Upper or Lower Abdomenสิทธิพิเศษในโปรแกรม


คูปองอาหารว่าง 100.-
ราคา 2,000.-
(6,910.-)
3,500.-
(10,260.-)
3,500.-
(8,810.-)


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2. กรณี ตรวจพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
3. โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่น ๆ ได้
4. โปรแกรมดังกล่าวต้องเข้ารับบริการตามสาขาที่ท่านเลือกซื้อเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาที่เข้ารับบริการได้
5. ระยะเวลาเข้ารับบริการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น
6. สิทธิพิเศษนี้มอบให้ผู้เอาประกัน และผู้ติดตามผู้เอาประกัน เพียงเเจ้งว่า ได้รับข้อมูลจาก website หรือ ช่องทางของบริษัท FWD ในโปรแกรมตรวจสุขภาพของโรงพยาบาล ทั้งผู้เอาประกันเเละผู้ติดตามของผู้ประกัน (ต้องชำระเอง)
7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ. กำหนด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
โทร.02-514-4141 ต่อ 1700
Line Official Account ID : @PLCPAOLOCLUB
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจสุขภาพ FWD (ผู้ชายเเละผู้หญิง) เข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพ FWD (ผู้ชาย) เข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพ FWD (ผู้หญิง) เข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4