พิเศษ สำหรับลูกค้าเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต โปรแกรมตรวจสุขภาพราคาสุดคุ้ม
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
19-เม.ย.-2565 ถึง 31-ธ.ค.-2565
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิต FWD
เครือโรงพยาบาลเปาโลโชคชัย 4
มอบโปรแกรมตรวจสุขภาพราคาสุดคุ้ม

การตรวจสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ เพราะมีโรคหลายชนิดที่เกิดขึ้นที่ร่างกายไม่แสดงอาการ
 แต่แอบแฝงเป็นภัยเงียบคุกคามสุขภาพ การตรวจสุขภาพจึงมีเป้าหมายสำคัญ คือการค้นหาโรคที่ซ่อนอยู่โดยที่ร่างกายยังไม่แสดงอาการผิดปกติ และค้นหาพฤติกรรมเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ เพื่อหาแนวทางป้องกันและรับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ

- ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง หากพักผ่อนไม่เพียงพอจะทำให้ผลการตรวจคลาดเคลื่อนไปโดยเฉพาะความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ และอุณหภูมิของร่างกาย
- งดอาหาร และเครื่องดื่ม อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย)
- งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชั่วโมง เนื่องจากยาและแอลกอฮอล์ อาจมีผลต่อการตรวจบางรายการ
- หากมีโรคประจำตัว หรือประวัติสุขภาพด้านอื่นๆ ควรแจ้งให้แพทย์ หรือพยาบาลทราบก่อนการตรวจ
- ควรสวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับ แขน

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

 PRO.1

(/)

 PRO.2
(
ชาย
)

 Pro.3
(
หญิง
)

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์

Physical Examination

 /

 /

 /

บแพทย์เฉพาะทางตรวจภายในโดยสูตินรีแพทย์

PV.by Gynecologist

 

 

 /

วัดความดันโลหิต ชีพจร

Blood Pressure , Vital signs

 /

 /

 /

ั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง

Weight & Hight

 /

 /

 /

รวจหาค่าดัชนีมวลกาย

BMI

 /

 /

 /

อ็กซเรย์ปอด

Chest X-ray

 /

 /

 /

รวจระดับน้ำตาลในเลือด

Fasting Blood Sugar

 /

 /

 /

รวจหน้าที่การทำงานของไต

B.U.N

 /

 /

 /

รวจหน้าที่การทำงานของไต

Creatinine

 /

 /

 /

รวจหากรดยูริคในเลือด

Uric Acid

 /

 /

 /

รวจระดับไขมันในเลือด

Cholesterol

 /

 /

 /

รวจระดับไขมันในเลือด

Triglyceride

 /

 /

 /

รวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง

HDL

 /

 /

 /

รวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ

LDL

 /

 /

 /

รวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ

AFP

 

 /

 

ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี

HBs Ag

 /

 /

 /

รวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด

HbA1c

 /

 /

 /

รวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้

CEA

 

 /

 

ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก

PSA

 

 /

 

ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน

CA 19-9

 

 /

 

ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ

SGPT

 /

 /

 /

รวจหน้าที่การทำงานของตับ

SGOT

 /

 /

 /

รวจความสมบูรณ์ของเลือด

CBC

 /

 /

 /

รวจปัสสาวะ

Urine Examination

 /

 /

 /

รวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน

Ultrasound Upper Abdomen

 /

 

 

รวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด

Ultrasound Whole Abdomen

 

 /

 

ตรวจมะเร็งปากมดลูก

Liquid Prep

 

 

 /

บริการอาหารว่าง

Complimentary Voucher

 /

 /

 /

ราคา2,000.-3,500.-3,500.-

 
รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกลิ้งค์ https://www.fwd.co.th/th/rewards/health-check-up-2022/

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1.สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าเอฟดับบลิวดี และผู้ติดตามเพียงแจ้งว่า ได้รับทราบข่าวสารโปรแกรมตรวจสุขภาพจากช่องทางสื่อสารของ FWD
ลูกค้าเอฟดับบลิวดีหรือผู้เข้ารับบริการชำระเงินที่โรงพยาบาล
2.กรุณานัดหมายล่วงหน้ากับโรงพยาบาลเพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ
3.กรณีที่เข้ารับการตรวจเลือด กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มก่อนตรวจ 6-8 ชั่วโมง และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
4.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบแพ็คเกจตรวจสุขภาพ หรือรายการตรวจสุขภาพ หรือเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
6.ระยะเวลาโครงการ  : วันนี้- 31 ธันวาคม 65


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เปิดรูปภาพ
สแกน QR CODE เพื่อสอบถามข้อมูล
แผนกบริหารประกันสัมพันธ์
โทร.02-5144141 ต่อ 1700-1

สถานที่ให้บริการ:
ศูนย์ตรวจสุขภาพ  อาคาร 3 ชั้น1   
ทุกวัน  เวลา 08.00 – 16.00 น.
โทร.02-514-4141 ต่อ 3110-1