โปรแกรมตรวจสุขภาพ Value For Life
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
05-ก.ย.-2565 ถึง 31-ธ.ค.-2565

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี
  
Value For Life 
"เพราะจุดเริ่มต้นของการดูแลคนที่เรารัก
เริ่มจากการรักตัวเอง"


สิทธิประโยชน์ส่วนลด Paolo Member Card
1. ส่วนลดมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ตรวจสุขภาพ
2. การลงทะเบียนสิทธิส่วนลดกำหนดวันหมดอายุภายใน 1 ปี นับจากวันที่ตรวจสุขภาพ
3. ในวันที่ตรวจสุขภาพสามารถใช้สิทธิส่วนลดค่ายา ค่าทันตกรรม ค่ารถพยาบาล ได้ทันที
4. ยกเว้นกรณี ส่วนลดค่าห้องพักกรณี ผู้ป่วยใน ใช้สิทธิได้ภายหลังจากลงทะเบียนส่วนลด 7 วัน


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. รายการตรวจเพิ่มเติมจำเป็น ต้องซื้อโปรแกรมหลักก่อน เท่านั้น 
2. กรณี ตรวจเพิ่มเติมทาง LAP ไม่รวมค่าบริการและค่าแพทย์  โดยค่าเเพทย์จะรวมในโปรแกรมหลัก เท่านั้น
3. กรณี  ตรวจเครื่องมือเฉพาะทาง รวมค่าบริการและค่าแพทย์แล้ว
4. กรณี พบความผิดปกติจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมคิดอัตราค่าบริการตามจริง
5. กรณี ทำการสั่งซื้อและชำระเงินแล้วไม่สามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลงหรือขอคืนเงินได้
6. รายการตรวจไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
7. 
โปรแกรมตรวจสุขภาพดังกล่าวรวมค่าบริการและค่าแพทย์
8. 
โปรแกรมตรวจสุขภาพชุด Value For Life กรุณางดน้ำและอาหารก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง
9. 
เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
10. 
กรณี ชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้วจะได้รับใบ Confirm Order ผ่านทาง E-mail ของท่าน โดยไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณีและใช้เข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เท่านั้น
11. โปรโมชั่นดังกล่าวจำหน่ายในช่วง วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565 เท่านั้น 
12. สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 31 มกราคม 2566
13. เงื่อนเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
โทร.02-514-4141 ต่อ 3111บทความสุขภาพสำหรับคุณ

• ทำไม? เราถึงต้องตรวจสุขภาพ “ทุกปี” 
• ตรวจสุขภาพทุกปีเพื่อ ป้องกันโรคร้าย รู้ทันรักษาได้
• ตรวจสุขภาพทั้งที… เลือกแพคเกจยังไงดี ให้เหมาะสม
• มาตรวจสุขภาพตาม “ไลฟ์สไตล์” กันเถอะ
• ไขข้อข้องใจ “ ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง “ บอกความผิดปกติของโรคใดบ้าง ดูขั้นตอนการสั่งซื้อ คลิก 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 


เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Silver (สำหรับผู้ชาย-ผู้หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี) (สั่งซื้อได้ถึง 31 ธันวาคม 2565) - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Gold (สำหรับผู้ชาย-ผู้หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป) (สั่งซื้อได้ถึง 31 ธันวาคม 2565) - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Gold Plus สำหรับผู้ชาย (สำหรับผู้ชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป) (สั่งซื้อได้ถึง 31 ธันวาคม 2565) - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Gold Plus สำหรับผู้หญิง (สำหรับผู้หญิง อายุ 40 ปี ขึ้นไป) (สั่งซื้อได้ถึง 31 ธันวาคม 2565) - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Platinum สำหรับผู้ชาย (สำหรับผู้ชาย อายุ 50 ปี ขึ้นไป) (สั่งซื้อได้ถึง 31 ธันวาคม 2565) - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Platinum สำหรับผู้หญิง (สำหรับผู้หญิง อายุ 50 ปี ขึ้นไป) (สั่งซื้อได้ถึง 31 ธันวาคม 2565) - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4