โปรแกรมตรวจสุขภาพ COUPLE THEME
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
21-ก.พ.-2566 ถึง 01-ต.ค.-2566

 Couple Theme 2023
เช็กร่างกายให้พร้อม ก่อนเริ่มสร้างครอบครัวไปด้วยกันเพราะสุขภาพที่ดี คือ รากฐานสำคัญของครอบครัวที่สมบรูณ์แบบ ชวนคู่รักมาเตรียมความพร้อมก่อนเเต่งงานไปพร้อมกัน เพื่อให้เริ่มต้นการใช้ครอบครัวได้อย่างมั่นใจ


โปรแกรมตรวจสุขภาพ
  Double buy 1 Get 1

รายการตรวจ

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยเเพทย์

Physical Examination 

วัดความดันโลหิต ชีพจร

Blood Pressure , Vital signs
 ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Weight & Hight 
ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย

BMI

ตรวจความสมบูรณ์ของเลือดCBC 
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดFasting Blood Sugar 
ตรวจระดับไขมันในเลือดCholesterol 
ตรวจระดับไขมันในเลือดTriglyceride 

ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ

SGOT (AST) 
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับSGPT (ALT) 
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับALP (Alkaline Phosphatase) 
ตรวจหน้าที่การทำงานของไต

B.U.N

ตรวจหน้าที่การทำงานของไต

Creatinine

ตรวจหากรดยูริคในเลือด

Uric Acid

ตรวจปัสสาวะ

Urine Examination

เอกซเรย์ปอด

Chest X-ray

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

EKG

ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้อง 1 ส่วน
Upper Or Lower Abdomen
สิทธิพิเศษ
คูปองบริการอาหารว่าง  Complimentary  Voucher100.-
ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก  Hospital Service Charge - OPD
ค่าสมุดผลตรวจสุขภาพ  Medical Check Up Report
ราคา 4,900 บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนสมรสคู่ ชาย - หญิง 

รายการตรวจแพคคู่
ชายหญิง

พบแพทย์เฉพาะทาง สูตินรีแพทย์

Physical Examination GYN

วัดความดันโลหิต ชีพจร

Blood Pressure , Vital signs

 ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Weight & Hight 

ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย

BMIตรวจความสมบูรณ์ของเลือดCBC 

ตรวจหมู่เลือด 

Blood Group A ,B ,O ตรวจหมู่เลือดพิเศษ 

Blood Group RH ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี 

HBs Ag ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี 

Anti HBs ตรวจหาความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง 

Hb Typing ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน 

Rubella IgG ตรวจหาเชื้อกามโรค 

VDRL (RPR) ตรวจภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสเอดส์ 

Anti HIV สิทธิพิเศษ (รับเพิ่มทันที โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)


ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก Hospital Service Charge - OPD 

ราคา 5,900 บาทโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนสมรส แพคเดี่ยว ชาย - หญิง 

รายการตรวจแพคเดี่ยว
ชายหญิง

พบแพทย์เฉพาะทาง สูตินรีแพทย์

Physical Examination GYN

วัดความดันโลหิต ชีพจร

Blood Pressure , Vital signs

 ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Weight & Hight 

ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย

BMIตรวจความสมบูรณ์ของเลือดCBC 

ตรวจหมู่เลือด

Blood Group A ,B ,Oตรวจหมู่เลือดพิเศษ

Blood Group RHตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี

HBs Agตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี

Anti HBs ตรวจหาความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง

Hb Typingตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน

Rubella IgGตรวจหาเชื้อกามโรค

VDRL (RPR)ตรวจภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสเอดส์

Anti HIVค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก Hospital Service Charge - OPD 

ราคา 3,000.-3,500.-โปรแกรมตรวจเฉพาะทาง 

รายการละราคา

โปรแกรมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เข็ม  (สำหรับผู้ใหญ่อายุ 15 ปีขึ้นไป)

1,300.-

โปรแกรมตรวจมะเร็งปากมดลูก พร้อมอัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่ (Liquid prep & U/S Pelvis) 

1,900.-

โปรแกรมตรวจมะเร็งเต้านม พร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม (Mammogram & U/S Breast) 

1,900.-

โปรแกรมอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน รับเพิ่ม อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง (Ultrasound Whole Abdomen)

1,900.-เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1.  
ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2.  กรณี ตรวจพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
3. โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้
4. กรณี ชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้วจะได้รับใบ Confirm Order ผ่านทาง E-mail ของท่าน โดยไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ทุกกรณี และใช้เข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เท่านั้น
5. โปรแกรมราคาดังกล่าวสำหรับจำหน่ายผ่านทางช่องทาง Online เท่านั้น
6. กรณี ซื้อโปรแกรมเเพคคู่ ไม่สามารถซื้อเเยกรายการตรวจได้ จำเป็นต้องชำระค่าใช้จ่ายตามราคาที่กำหนด เท่านั้น

7. ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 30 มิถุนายน 2566 เท่านั้น
8. โปรแกรมดังกล่าวเข้ารับบริการภายในวันที่ 30 กันยายน 2566
9. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ. กำหนดสอบถามรายละเอียด 
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 5 ชั้น 1

โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

โทร.02-514-4141 ต่อ 5160 - 5161

Line : @Paolochokchai4 

เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Double buy 1 Get 1 สั่งซื้อได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เเละเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนสมรสคู่ ชาย - หญิง สั่งซื้อได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เเละเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนสมรส แพคเดี่ยว (ชาย) สั่งซื้อได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เเละเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนสมรส แพคเดี่ยว (หญิง) สั่งซื้อได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เเละเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 - +
โปรแกรมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2 เข็ม (สำหรับผู้ใหญ่อายุ 15 ปีขึ้นไป) สั่งซื้อได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เเละเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 - +
โปรแกรมตรวจมะเร็งปากมดลูก พร้อมอัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่ (Liquid prep & U/S Pelvis) สั่งซื้อได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เเละเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 - +
โปรแกรมตรวจมะเร็งเต้านม พร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม (Mammogram & U/S Breast) สั่งซื้อได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เเละเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 - +
โปรแกรมอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน รับเพิ่ม อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง (Ultrasound Whole Abdomen) สั่งซื้อได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เเละเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4